Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Termografie a Blower Door test

Rodinný dům, Ptáčov
Zděný pasivní rodinný dům s obytným podkrovím. Použitý systém SUPERTHERM. Blower-Door test byl proveden v srpnu 2010 a protokol z měření již byl zpracován do nového formuláře připravený Ministerstvem životního prostředí pro dotace „Zelená úsporám“. pohled na měřený dům
Rodinný dům, Záluží u Třemošné
Dřevostavba rodinného domu v pasivním energetickém standardu. Dům má pouze jedno podlaží (typ bungalov). Nosný systém je sloupkový opláštěný OSB a SDK deskami. Měření blower door test bylo provedeno pro účely získání dotací ze zelené úsporám. osvědčení o provedení měření
Rodinný dům, Slivenec
Dřevostavba pasivního rodinného domu s přízemím a podkrovím. Obvodové stěny jsou z dřevěných sendvičových panelů. Garáž, která nebyla součástí měřeného prostoru, je zděná. Pro získání dotací z programu „Zelená úsporám“ byl před dokončením objektu proveden blower-door test s naměřenou hodnotou n50 = 0,6 h-1. pohled na dům
Budova OSSZ, Opava
Novostavba administrativní budovy okresní správy sociálního zabezpečení v Opavě. Budova je pětipatrová s částečně zapuštěným suterénem. Vnitřní objem budovy je cca 16 000 m3 a proto byl použit blower door se třemi ventilátory o celkovém výkonu 27 000 m3. Obálka budovy byla provedena velice těsně o čemž svědčí naměřená hodnota n50 = 0,9  1/h. budova OSSZ Opava
Bazénová hala LVLRZ, Měřín
Měření průvzdušnosti bazénové haly o objemu cca 3000 m3. Termovizní při podtlaku v interiéru jsme lokalizovali netěsnosti ve styku střechy se stěnou a v oknech. Z důvodů velké míry netěsnosti bylo použito zařízení blower-door se 3 ventilátory. Při měření jsme úspěšně vyzkoušeli termovizní měření z exteriéru při přetlaku v interiéru. blower door test se 3 ventilátory ve vstupních dveřích do haly
Rodinný dům, Třemošná
Pasivní rodinný dům koncipován jako kombinovaný systém, kdy vnější nosné prvky jsou dřevěné a vnitřní příčky zděné. Pro Zelenou úsporám byl proveden blower-door test s vyhovujícím výsledkem. pohled na dům

 

Rodinný dům, Plotiště nad Labem
Dvoupodlažní rodinný dům postavený v systému Argisol, který je tvořen polystyrénovými tvárnicemi zalitými betonem. Měření vzduchotěsnosti bylo provedeno pro získání dotace z programu Zelená úsporám. Součástí měření bylo také hledání netěsností. řez měřeným domem

 

Rodinný dům, Tachlovice
Dřevostavba rodinného domu o objemu cca 700 m3. Pro účely získání dotací z programu Zelená úsporám jsme provedli měření průvzdušnosti obálky domu metodou blower door test. Jedná se o dům s jednou z nejnižších hodnot n50 = 0,14  1/h, kterou jsme kdy naměřili. pohled na dům

 

Nízkoenergetický dům, Vysoké Mýto
Zděný dům koncipovaný v nízkoenergetickém standardu. Měření průvzdušnosti bylo provedeno před dokončením domu pro prokázání splnění doporučení ČSN 73 0540-2. Ani po několikahodinovém postupném utěsňování dílčích konstrukcí nebyla naměřená uspokojivá hodnota a nepodařilo se nalézt rozhodující nevzduchotěsné detaily. Po dokončení domu je plánováno opakované měření. obývací pokoj s fixními velkoformátovými okny

 

Rodinný dům, Dlouhý újezd
Dřevostavba rodinného domu v konstrukčním systému DEKHOME D. Objekt má pouze přirozené větrání a blower-door test byl proveden před zaklopením parotěsnící vrstvy Airstop. Průvzdušnost obálky (n50 = 0,5 h-1) s velkou rezervou splnila doporučení ČSN 73 0540-2:2007 pro objekty s přirozeným větráním (4,5 h-1). blower door test dekhome d