Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Technologický areál Tachlovice

V areálu se nachází 3 technologické haly, které jsou určeny k pronájmu. Všechny haly jsou rozděleny na celkem 16 sekcí. Ke každé sekci přísluší kancelářské prostory. Úkolem studie denního osvětlení bylo posoudit splnění požadavků ČSN 73 0580-1 s ČSN 73 0580-4.

Technologický areál Tachlovice
Bytový dům, Uničov
Při revitalizaci třípatrového bytového domu mají být z jihozápadu přistaveny lodžie, čímž dojde ke snížení úrovně denního osvětlení v obytných místnostech bytů. Výpočet prokázal, že i po výstavbě lodžií budou splněny požadavky na denní osvětlení dle ČSN 73 0580-2. Bytový dům, Uničov
Bytový dům, Praha Bulovka
Při rekonstrukci bude bytový dům navýšen o jedno podlaží. Námi vypracovaná studie řešila zastínění okolních objektů a pozemků a splnění požadavků Vyhlášky 26/1999 Sb. OTTP pro Prahu. Bytový dům, Praha Bulovka
Bytový Komplex Plzeň
Komplex se skládá se 4 samostatných bytových domů. Každý dům je jedinečný co do tvaru půdorysu, tak také výšky. Vzhledem ke stísněné situaci si domy vzájemně stíní. Při konzultační činnosti byly upraveny dispozice bytů a fasády domů tak, aby bylo 100% bytů vyhovujících. Součástí studie bylo také posouzení vlivu na oslunění a denní osvětlení objektů okolní zástavby. Bytový Komplex Plzeň
Střecha vstupní části Aquaparku Čestlice

Stavba aquaparku byla zahájena v roce 2002. Koncem roku 2003 byly stavební práce pozastaveny a střecha zůstala nedokončena. Do objektu vstupní haly bylo navrženo vložené patro. V těchto prostorech je situováno dvoupodlažní fitness centrum a spawellness (lázně, koupelny, masáž, solarium atd.). Z důvodu změněného provozu podlaží a vnitřních okrajových podmínek pod střechou bylo třeba navrhnout novou skladbu střechy.

Střecha vstupní části Aquaparku Čestlice
Dům s pečovatelskou službou, Liberec
Hluková studie posuzující hluk z dopravy pro novostavbu domu s pečovatelskou službou. U fasád směrem do komunikace (jižní a východní) bylo problematické dodržení hygienického limitu a proto byl proveden návrh zvukové izolace oken v obytných místnostech a doporučení pro zajištění hygienické výměny vzduchu. řešení hluku z dopravy na dům s pečovatelskou službou
Hotel The Augustine, Praha
Luxusní Hotel The Augustine se nachází poblíž Malostranského náměstí v Praze v komplexu budov bývalého kláštera. Před předáním stavby do provozu zde byla provedena měření prověřující zvukovou izolaci mezi místnostmi a šíření hluku do chráněných prostorů v interiéru. měření hluku v Hotelu The Augustine
Rodinný dům, Praha 5
Rodinný dvojdům se šikmou střechou. Termovizní měření jsme provedli za účelem nalezení tepelných mostů a doporučení tloušťky tepelné izolace.   čelní fasáda domu 
Kachní farma, Smilkov-Kouty
Návrh úprav pro snížení přenosu hluku z provozu kachní farmy. Hluk způsobují čtyři ventilátory umístěné na jižní fasádě a jeden na severní fasádě. Po provedení opatření jsme zajistili měření hluku pro prokázání dodržení hygienického limitu v okolních chráněných venkovních prostorech staveb. situace s kachní farmou jako zdrojem hluku
Nástavba bytového domu, Odolena Voda
Byly provedeny 3 zkoušky zvukové izolace – vzduchová neprůzvučnost mezi ložnicemi ve dvou mezonetových bytech, přenos kročejového zvuku horizontálně mezi stejnými místnostmi a kročejová neprůzvučnost mezi ložnicí a obývacím pokojem. Výsledky měření vzduchové neprůzvučnosti byly na hranici požadavků ČSN 73 0532. Kročejová neprůzvučnost byla splněna s rezervou. interiér bytu se všesměrovým zdrojem hluku