Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Byt v zatepleném panelovém bytovém domě, Nad Álejí, Praha 6
Byt se nachází v posledním podlaží panelového domu se zateplenou fasádou a s původní střechou. Podle subjektivního hodnocení obyvatelky bytu je v bytě zima a dochází k proudění vzduchu. V průběhu dvou týdnu byla měřena relativní vlhkost a teplota vzduchu. Dále bylo provedeno termovizní měření a měření vzduchotěsnosti bytu, tzv. blower-door test. detekce netěsností u okna
Buly Aréna, Kravaře
Hledání netěsností v obalových konstrukcích zařízením Blower Door test a termovizní kamerou. Z důvodu velkého objemu bylo při měření použito zařízení Blower Door test se třemi ventilátory o výkonu cca 30 000 m3/h. Buly Aréna Kravaře
Bytový soubor Sacre Coueur, Švédská, Praha 5
Koncepce řešení a prováděcí projektová dokumentace dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby bytového souboru navrženého ve složitých základových podmínkách nad vyústěním Strahovského tunelu. Provádění izolací jsme autorsky dozorovali a kontrolovali vakuovými zkouškami. dvojitý hydroizolační systém
Výrobní hala, ul. Mostecká, Jirkov

Odborné posouzení stavu a následné vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení rekonstrukce střechy výrobní haly. Řešení vyžadovalo komplexní přístup s ohledem na náročné parametry vnitřního prostředí z hlediska teploty, vlhkosti a hluku, s ohledem na statiku a s ohledem na požadavek provedení rekonstrukce za provozu výroby.

rekonstrukce střechy výrobní haly v Jirkově

Administrativní objekt City Tower, Praha
Tepelnětechnické posouzení 4 detailů na objektu City Tower v Praze. Detaily se nacházejí ve 27. a 28. NP a týkají se především prostupu ocelových konstrukcí střechou a napojení střechy na obvodové stěny. Pro splnění tepelnětechnických požadavků bylo třeba navrhnout lokální zateplení z interiéru. City Tower Praha
Rekonstrukce šikmé střechy bytového domu, Praha 6
Bytový dům je zastřešen šikmou sedlovou střechou s mnoha vikýři a střešními okny. V podkroví lokálně docházelo na povrchu sádrokartonových konstrukcí a stěn k tvorbě vlhkých map. Byl proveden stavebnětechnický průzkum včetně měření termovizní kamerou. Následně jsme vypracovali projekt opravy střešního pláště. termogram styku stěny se střechou
Arkády Pankrác, Praha 4

K projektu obchodního a společenského centra jsme prováděli supervizi z hlediska tepelné techniky. Na základě studia projektové dokumentace a konzultace s projektantem byly vybrány a posouzeny kritické skladby a detaily.

Arkády Pankrác, detaily
Rekonstrukce přednáškového sálů, Purkyňův ústav Praha

V rámci komplexního projektu rekonstrukce přednáškového sálu jsme vypracovali část zabývající se denním a umělým osvětlením. Při rekonstrukci byla zachována původní okna, která byla navíc doplněna ochrannou fólií částečně odrážející sluneční záření.

Rekonstrukce přednáškového sálů

Obytný soubor na Vackově
Studie oslunění třinácti pětipatrových obytných domů. Některé domy mají osově nebo středově obrácenou dispozici. Ve studii se řešila vzájemná poloha a natočení jednotlivých domů tak, aby bylo co nejvíce bytů vyhovujících. Obytný soubor na Vackově
Bytový a komerční komplex Jesenice
Předmětem posouzení byl komplex s bytovými a komerčními jednotkami. Pro posouzení oslunění a denního osvětlení byly použity výpočtové programy s grafickými výstupy. U komerčních ploch byly doporučeny možnosti využití v závislosti na úrovni denního osvětlení. Bytový a komerční komplex Jesenice