Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Administrativní objekt a bytové domy Pankrác, Praha 4
V bytovém a administrativním komplexu jsme posoudili přes 20 skladeb obalových konstrukcí (obvodových stěn a střech). Průběžnými konzultacemi s projektantem byly skladby upraveny tak, aby splňovaly všechny normové požadavky. Dále byla zpracována kompletní studie oslunění a denního osvětlení, tj. jak vliv na okolní objekty, tak také objektu samotného. Administrativní objekt a bytové domy Pankrác, Praha 4
Bytový dům na ulici 9.května, Tábor
Cílem studie bylo zjistit, jak se po provedení přístavby terasy na jižní fasádě bytového domu změní doba oslunění sousedního bytu a zda bude splněn požadavek na proslunění 90 minut. Posuzovaný byt je na fotografii vyznačen červenou šipkou. Zelený obdélník označuje místo plánované přístavby terasy. Bytový dům na ulici 9.května, Tábor
Obytný soubor Nad Čimickým údolím, Praha
Nový soubor pěti převážně bytových objektů s menšími komerčními prostory. Posuzovali jsme vliv obytného souboru na oslunění a denní osvětlení okolní zástavby i oslunění a denní osvětlení bytů a komerčních prostor v samotném obytném souboru. Ve spolupráci s projektanty obytného souboru jsme navrhovali úpravy vedoucí ke splnění všech požadavků z hlediska denního osvětlení a oslunění.  Obytný soubor Nad Čimickým údolím, Praha
Bytový dům Sedmikráska, Praha 8
Bytový dům sedmikráska je plánován v husté zástavbě centra města. Spolupracovali jsme s architektem na řešení tvarování fasády pro splnění požadavků z hlediska oslunění. Současně se řešilo také denní osvětlení komerčních prostor v přízemí. Bytový dům Sedmikráska, Praha 8
Přestavba samoobsluhy, Cvrčovice
Studie oslunění a denního osvětlení bytů přistavovaných na objekt samoobsluhy včetně zaměření situace okolní zástavby. Přestavba samoobsluhy, Cvrčovice
Hluková studie, Obříství
Předmětem hlukové studie byl soubor navrhovaných rodinných domů v obci Obříství v okrese Mělník. Obcí Obříství prochází silnice II. třídy číslo 101, která je hlavním zdrojem hluku pro zkoumaný soubor rodinných domů. Byla navržena protihluková stěna pro snížení přenosu hluku do zastavovaného území. hluková studie obce Obříství
Výrobní závod Preciosa
Výrobní hala s náročnými vnitřními podmínkami prostředí, kde je kvůli výrobní technologii vysoká hlučnost zároveň s velkou prašností a vysokou relativní vlhkostí vzduchu. Tyto podmínky vyžadují odvětrání velkého množství vzduchu. Byla navržena konstrukce větracího pásu (světlíky) se zastřešením a akustickou clonou tak, aby nedocházelo k nadměrnému přenosu hluku z výrobní haly k okolním chráněným venkovním prostorům staveb. řešení světlíku se zaměřením na akustiku
Vulkanizační stroje, MITAS Otrokovice
Termografické měření více jako šedesáti vulkanizačních strojů pro výrobu pneumatik. Jednotlivé stroje jsou různého stáří a termovizní maření potvrdilo velice odlišné tepelnětechnické vlastnosti. S využitím programu pro simulaci 3D vedení tepla jsme navrhli úpravy pro snížení tepelných ztrát. pohled na vulkanizační stroj
Výzkum - stanovení vlhkosti v klenbách Letohrádku Belvedér
Provedli jsme termovizní zkoušku lokalizace vlhkosti na spodním líci kleneb Letohrádku královny Anny (Belvedér). Snímaný povrch byl vystaven šokovému tepelnému zatížení. Bližší informace na vyžádání, viz kontakty. spodní líc klenby
Panelový bytový dům SVJ Petržílkova, Praha
Bytový dům postavený v roce 1990 v soustavě VVÚ-ETA UNI s devíti nadzemními podlažími a šesti vchody (č.p.2486-2491). Na objektu bylo provedeno termovizní měření, odborný posudek na střechu a svislé konstrukce, projekt zateplení a autorský dozor. fasáda objektu po revitalizaci