Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Arkády Pankrác, Praha 4

K projektu obchodního a společenského centra jsme prováděli supervizi z hlediska tepelné techniky. Na základě studia projektové dokumentace a konzultace s projektantem byly vybrány a posouzeny kritické skladby a detaily.

Arkády Pankrác, detaily
Rekonstrukce přednáškového sálů, Purkyňův ústav Praha

V rámci komplexního projektu rekonstrukce přednáškového sálu jsme vypracovali část zabývající se denním a umělým osvětlením. Při rekonstrukci byla zachována původní okna, která byla navíc doplněna ochrannou fólií částečně odrážející sluneční záření.

Rekonstrukce přednáškového sálů

Obytný soubor na Vackově
Studie oslunění třinácti pětipatrových obytných domů. Některé domy mají osově nebo středově obrácenou dispozici. Ve studii se řešila vzájemná poloha a natočení jednotlivých domů tak, aby bylo co nejvíce bytů vyhovujících. Obytný soubor na Vackově
Bytový a komerční komplex Jesenice
Předmětem posouzení byl komplex s bytovými a komerčními jednotkami. Pro posouzení oslunění a denního osvětlení byly použity výpočtové programy s grafickými výstupy. U komerčních ploch byly doporučeny možnosti využití v závislosti na úrovni denního osvětlení. Bytový a komerční komplex Jesenice
Bytový dům s kancelářemi a obchody, Praha 4 Nusle
V domě byly vybrány kritické byty a místnosti pro posouzení oslunění a denního osvětlení. Při nevyhovujícím stavu byly navrženy úpravy, např. zmenšení vyložení balkónů. Kanceláře a komerční plochy byly posouzeny z hlediska denního osvětlení. bytový dům, Praha Nusle
Golf Apartmány, Velká Lomnica
Komplex sedmi půdorysně větších objektů o 4.NP a třinácti půdorysně menších objektů o 6.NP. Při konzultacích se řešilo natočení objektů ke světovým stranám a vzájemný odstup tak, aby bylo docíleno co největšího počtů bytů dle požadavků STN 73 4301. Golf Apartmány Velká Lomnica
Zdravotní ústav Praha Zbraslav
Předmětem hlukové studie byl objekt zdravotního ústavu v ulici Žitavského v Praze 5 - Zbraslavi. V roce 2006 byla plánována rekonstrukce stávajícího objektu a přístavba nového křídla. V rámci dokumentace pro ÚR byla zpracována hluková studie řešící hluk z dopravy na přilehlých pozemních komunikacích a hluk z výstavby samotného objektu. Dále jsme řešili stavební akustiku v objektu a omezení přenosu hluku ze stacionárních zdrojů uvnitř objektu. 3D výpočtový model pro řešení šíření hluku
Výzkum - plastové ventilační turbíny
Pro společnost DEKTRADE a.s. jsme prováděli výzkum plastových střešních ventilačních hlavic z hlediska tepelné odolnosti. Na termogramu je hlavice na střeše při letním slunečním dnu. Povrchová teplota na střešní krytině je větší než 60 °C, na turbíně cca 40 °C. termogram turbíny na slunci

 

Horská chata, Špindlerův mlýn
Při rekonstrukci chaty na přelomu tisíciletí byla kompletně rekonstruována také otopná soustava. Bohužel nebylo do projektové dokumentace zaznamenáno vedení potrubí, které po několika letech prasklo. Provedli jsme termovizní měření v interiéru chaty pro nalezení polohy potrubí, které místy vedlo nelogicky. termogram podlahy chaty s vyznačeným potrubím
Hangár pro Saab JAS-39 Gripen, Pardubice
Termovizní měření povrchových teplot na spodním povrchu hangáru pro stíhací letouny JAS-39 Gripen. Měření bylo provedeno pro zjištění ideální polohy a tepelné odolnosti stropních svítidel. V extrému byla naměřena povrchová teplota přes 80 °C. pohled do hangáru