Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Areál třídícího centra, Chrášťany u Prahy

Studie denního osvětlení pracovních míst u hlavní třídicí linky. Pracovní místa jsou umístěná v buňce uvnitř haly a pro splnění požadavků na denní osvětlení bylo třeba navrhnout střešní světlíky na buňce.

Areál třídícího centra, Chrášťany

Hotel Černý kůň, Kutná Hora

Hustá zástavba v historickém centru. Dvorní přístavba hotelu je plánována na původních historických základech. Výškově je zachována stávající úroveň. Studie oslunění a denního osvětlení řešila vliv přístavby na okolní zástavbu.

Hotel Černý kůň, Kutná Hora
Mateřská škola, Chrást

Rozšíření mateřské školy spočívá ve vybudování herny a ložnice v podkroví objektu. V rámci studie denního osvětlení byl posouzen navrhovaný stav a byl optimalizován počet střešních oken.

Mateřská škola, Chrást
Obchodní centrum Olympia, Teplice

Přístavba obchodního centra. V rámci studie denního osvětlení jsme prověřili všechny pobytové místnosti, tj. místnosti s trvalým pobytem lidí ve smyslu ČSN 73 0580-1. V součtu se jednalo takřka o 20 prodejních místností. Vzhledem k členitosti byl poměrně složitý 3D model centra.

Obchodní centrum Olympia, Teplice

Airport Hotel, Tuchoměřice

Architektonická studie hotelu atypických objemových proporcí. Studie oslunění a denního osvětlení řešila vliv výstavby hotelu na okolní zástavu.

Airport Hotel, Tuchoměřice
Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno
Areál Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně. V areálu se plánuje odstranění některých starých pavilonů a výstavba nových objektů ICRC (Mezinárodní centrum klinického výzkumu). Výstavba má probíhat v několika fázích. Posuzovali jsme vliv nově postavených pavilonů na okolní zástavbu z hlediska oslunění a denního osvětlení a denní osvětlení nových pavilonů. Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno
Hotel Národní, Praha 1

Supervize projektové dokumentace z hlediska tepelné techniky zahrnující vytipování kritických detailů a částí stavby, jejich výpočtové posouzení a návrh případných úprav. Dále byla zpracována studie denního osvětlení administrativních částí objektu.

Hotel Národní, Praha 1
Hotel Radlická, Praha 5

V ulici Radlická je plánována výstavba hotelu. Hotel bude postaven mezi stávajícími objekty v proluce a částečně bude zasahovat do vnitrobloku. Posuzovali jsme vliv novostavby hotelu na okolní zástavbu z hlediska oslunění a denního osvětlení.

Hotel Radlická, Praha

Základní škola Jirny, Praha východ

Základní škola má být rekonstruována a případně přistavěno další křídlo. Zpracovali jsme studii denního osvětlení kmenových učeben s návrhem velikosti osvětlovacích otvorů.

Základní škola Jirny
Rezidenční čtvrť Zahrady Pavlov
Rezidenční čtvrť skládající se z několika stovek rodinných domů a občanské vybavenosti. Čtvrť má být vystavena ze 60 typových objektů, které budou situovány jako samostatně stojící domy, dvojdomy a řadové domy. Ve studii oslunění a denního osvětlení se řešila poloha domů navzájem a vzhledem ke světovým stranám. Rezidenční čtvrť Zahrady Pavlov