Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Podkrovní pokoje Hotelu Crown, Praha
Ve čtyřech podkrovních pokojích docházelo k rychlému vychládání. Bylo provedeno termovizní měření obalových konstrukcí. Cílem měření bylo zjistit příčinu vychladání pro správný návrh úprav. termogram podktoví hotelu
Bytový dům, Praha 6
Bytový dům je zastřešen šikmou sedlovou střechou s mnoha vikýři a střešními okny. V podkroví lokálně docházelo na povrchu sádrokartonových konstrukcí a stěn k tvorbě vlhkých map. Byl proveden stavbnětechnický průzkum včetně měření termoivzní kamerou. Následně jsme vypracovali projekt opravy střešního pláště. termogram v interiéru pod střechou

 

Bytové domy SBD Dobětice, Ústí nad Labem
Tři panelové bytové domy SBD Dobětice. Objekty mají 8 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Byl proveden podrobný stavebnětechnický průzkum včetně měření termovizní kamerou, projekt zateplení obvodových konstrukcí a měření vzduchotěsnosti vybraného bytu s původními okny a po výměně oken. revitalizovaný bytový dům v ústí nad labem

 

Byt v zatepleném panelovém bytovém domě, Nad Álejí, Praha 6
Byt se nachází v posledním podlaží panelového domu se zateplenou fasádou a s původní střechou. Podle subjektivního hodnocení obyvatelky bytu je v bytě zima a dochází k proudění vzduchu. V průběhu dvou týdnu byla měřena relativní vlhkost a teplota vzduchu. Dále bylo provedeno termovizní měření a měření vzduchotěsnosti bytu, tzv. blower-door test. detekce netěsností u okna
Buly Aréna, Kravaře
Hledání netěsností v obalových konstrukcích zařízením Blower Door test a termovizní kamerou. Z důvodu velkého objemu bylo při měření použito zařízení Blower Door test se třemi ventilátory o výkonu cca 30 000 m3/h. Buly Aréna Kravaře

 

 

 

Bytový soubor Sacre Coueur, Švédská, Praha 5
Koncepce řešení a prováděcí projektová dokumentace dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby bytového souboru navrženého ve složitých základových podmínkách nad vyústěním Strahovského tunelu. Provádění izolací jsme autorsky dozorovali a kontrolovali vakuovými zkouškami. dvojitý hydroizolační systém
Výrobní hala, ul. Mostecká, Jirkov

Odborné posouzení stavu a následné vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení rekonstrukce střechy výrobní haly. Řešení vyžadovalo komplexní přístup s ohledem na náročné parametry vnitřního prostředí z hlediska teploty, vlhkosti a hluku, s ohledem na statiku a s ohledem na požadavek provedení rekonstrukce za provozu výroby.

rekonstrukce střechy výrobní haly v Jirkově

Administrativní objekt City Tower, Praha
Tepelnětechnické posouzení 4 detailů na objektu City Tower v Praze. Detaily se nacházejí ve 27. a 28. NP a týkají se především prostupu ocelových konstrukcí střechou a napojení střechy na obvodové stěny. Pro splnění tepelnětechnických požadavků bylo třeba navrhnout lokální zateplení z interiéru. City Tower Praha
Rekonstrukce šikmé střechy bytového domu, Praha 6
Bytový dům je zastřešen šikmou sedlovou střechou s mnoha vikýři a střešními okny. V podkroví lokálně docházelo na povrchu sádrokartonových konstrukcí a stěn k tvorbě vlhkých map. Byl proveden stavebnětechnický průzkum včetně měření termovizní kamerou. Následně jsme vypracovali projekt opravy střešního pláště. termogram styku stěny se střechou
Arkády Pankrác, Praha 4

K projektu obchodního a společenského centra jsme prováděli supervizi z hlediska tepelné techniky. Na základě studia projektové dokumentace a konzultace s projektantem byly vybrány a posouzeny kritické skladby a detaily.

Arkády Pankrác, detaily

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů