Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Bytový dům na ulici 9.května, Tábor
Cílem studie bylo zjistit, jak se po provedení přístavby terasy na jižní fasádě bytového domu změní doba oslunění sousedního bytu a zda bude splněn požadavek na proslunění 90 minut. Posuzovaný byt je na fotografii vyznačen červenou šipkou. Zelený obdélník označuje místo plánované přístavby terasy. Bytový dům na ulici 9.května, Tábor
Obytný soubor Nad Čimickým údolím, Praha
Nový soubor pěti převážně bytových objektů s menšími komerčními prostory. Posuzovali jsme vliv obytného souboru na oslunění a denní osvětlení okolní zástavby i oslunění a denní osvětlení bytů a komerčních prostor v samotném obytném souboru. Ve spolupráci s projektanty obytného souboru jsme navrhovali úpravy vedoucí ke splnění všech požadavků z hlediska denního osvětlení a oslunění.  Obytný soubor Nad Čimickým údolím, Praha
Bytový dům Sedmikráska, Praha 8
Bytový dům sedmikráska je plánován v husté zástavbě centra města. Spolupracovali jsme s architektem na řešení tvarování fasády pro splnění požadavků z hlediska oslunění. Současně se řešilo také denní osvětlení komerčních prostor v přízemí. Bytový dům Sedmikráska, Praha 8
Přestavba samoobsluhy, Cvrčovice
Studie oslunění a denního osvětlení bytů přistavovaných na objekt samoobsluhy včetně zaměření situace okolní zástavby. Přestavba samoobsluhy, Cvrčovice
Hluková studie, Obříství
Předmětem hlukové studie byl soubor navrhovaných rodinných domů v obci Obříství v okrese Mělník. Obcí Obříství prochází silnice II. třídy číslo 101, která je hlavním zdrojem hluku pro zkoumaný soubor rodinných domů. Byla navržena protihluková stěna pro snížení přenosu hluku do zastavovaného území. hluková studie obce Obříství
Výrobní závod Preciosa
Výrobní hala s náročnými vnitřními podmínkami prostředí, kde je kvůli výrobní technologii vysoká hlučnost zároveň s velkou prašností a vysokou relativní vlhkostí vzduchu. Tyto podmínky vyžadují odvětrání velkého množství vzduchu. Byla navržena konstrukce větracího pásu (světlíky) se zastřešením a akustickou clonou tak, aby nedocházelo k nadměrnému přenosu hluku z výrobní haly k okolním chráněným venkovním prostorům staveb. řešení světlíku se zaměřením na akustiku
Vulkanizační stroje, MITAS Otrokovice
Termografické měření více jako šedesáti vulkanizačních strojů pro výrobu pneumatik. Jednotlivé stroje jsou různého stáří a termovizní maření potvrdilo velice odlišné tepelnětechnické vlastnosti. S využitím programu pro simulaci 3D vedení tepla jsme navrhli úpravy pro snížení tepelných ztrát. pohled na vulkanizační stroj
Výzkum - stanovení vlhkosti v klenbách Letohrádku Belvedér
Provedli jsme termovizní zkoušku lokalizace vlhkosti na spodním líci kleneb Letohrádku královny Anny (Belvedér). Snímaný povrch byl vystaven šokovému tepelnému zatížení. Bližší informace na vyžádání, viz kontakty. spodní líc klenby
Panelový bytový dům SVJ Petržílkova, Praha
Bytový dům postavený v roce 1990 v soustavě VVÚ-ETA UNI s devíti nadzemními podlažími a šesti vchody (č.p.2486-2491). Na objektu bylo provedeno termovizní měření, odborný posudek na střechu a svislé konstrukce, projekt zateplení a autorský dozor. fasáda objektu po revitalizaci
Byt v bytovém domě, Praha 9 - Koloděje
V bytě dochází ke kondenzaci vodní páry na oknech a k intenzivnímu růstu plísní v koutech, na stropním věnci, na nadokenních překladech a na okenních rámech. Kromě termovizního měření byla po dobu cca 12 dnů sledována a zaznamenávána relativní vlhkost a teplota vzduchu v interiéru. Naměřené hodnoty byly vyneseny do grafů a byly zkoumány výkyvy v závislosti na vytápění a větrání. průběh teploty a relativní vlhkosti vzduchu v interiéru a exteriéru

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů