Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Areál firmy Regulus, Praha 4 - Komořany
V areálu se bude vyskytovat zkušební místnost pro testování topných zařízení. Navrhovali jsme skladby konstrukcí ohraničujících zkušební místnost. Teplotní rozdíly mezi místností a okolními prostory se mohou pohybovat od 0 do 37 °C. Pro tepelnou izolaci byly zvoleny tepelněizolační panely s jádrem z PUR a opláštěním z ocelových plechů. testování topných zařízení - stěna
Rodinný dům, Klánovice
V jedné místnosti v interiéru rodinného domu docházelo na podhledu k tvorbě vlhkých map. Výpočet v trojrozměrném teplotním poli prokázal, že příčinou je kondenzace vodní páry na trubce, která není zateplená a prostupuje střešním pláštěm z exteriéru do interiéru. Pro odstranění příčiny problémů byla navržena opatření ve 3 variantách, spočívající v zateplení prostupující trubky a zevzduchotěsnění detailu. RD Klánovice
Apartmánový dům Šumavský dvůr, Železná Ruda
Posouzení skladby šikmé střechy z hlediska tepelné techniky a hydroizolační bezpečnosti. Střecha je velmi členitá, má množství vikýřů a bude vystavena náročným klimatickým podmínkám. Kromě posouzení skladby byla doporučena opatření zajišťující správné fungování střechy. apartmánový dům Železná Ruda
Dětský a rekondiční bazén, Pelhřimov
Posouzení detailu styku obvodové stěny a střechy z hlediska nejnižší vnitřní povrchové teploty. Výpočet povrchové teploty řešením dvourozměrného i trojrozměrného teplotního pole. dětský bazén Pelhřimov
Zimní stadion, Varnsdorf
Návrh skladby střechy zimního stadionu s ohledem na proměnlivý tepelný a difúzní tok v průběhu roku. Návrh vedoucí k minimalizaci kondenzace vodní páry na spodním líci střechy v důsledku ochlazování spodního líce střechy sáláním proti ledové ploše. zimní stadion Varnsdorf
Přestavba bývalé hasičské zbrojnice na rodinný dům, Dětřichov
Historická budova hasičské zbrojnice, kterou majitel plánuje přestavět na rodinný dům. Provedli jsme návrh a tepelnětechnické posouzení zateplení obvodové stěny z interiéru. přestavba hasičské zbrojnice Detřichov
Výrobní hala, Žebrák

Vestavba kanceláří do výrobní haly. Vestavba je situována uvnitř dispozice haly. Pro osvětlení pracovních míst se využívá denního osvětlení procházející do interiéru přes výrobní část haly. Intenzita tohoto osvětlení byla nedostatečná a proto byly navrženy střešní světlíky.

Výrobní hala, Žebrák
Rodinný dům, Praha 10 - Štěrboholy

Rodinný dům plánovaný v hustější okolní zástavbě na atypickém pozemku trojúhelníkového tvaru. Ve studii oslunění byl řešen vliv novostavby na okolní rodinné domy.

Rodinný dům, Praha 10 - Štěrboholy

Rodinný dům, Praha Zbraslav

Při rekonstrukci rodinného domu jsou rozšířeny jeho vnější rozměry, čímž může dojít ke zhoršení oslunění sousedního pozemku a na něm stojícím domě. Studie oslunění prokázala, že po rekonstrukci domu nebude zhoršeno oslunění pozemku a domu pod požadavky ČSN 73 4301.

Rodinný dům, Praha Zbraslav

Pozemek, k.ú. Ládví, Kamenice

ČSN 73 4301 požaduje splnění požadavků na oslunění nejen pro byty a rodinné domy, ale také pro pozemky v okolí budov sloužící k rekreaci obyvatel. Ve studii oslunění se řešil vliv novostavby sousedního rodinného domu na oslunění pozemků.

Pozemek, k.ú. Ládví, Kamenice