Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Bytový dům s kancelářemi a obchody, Praha 4 Nusle
V domě byly vybrány kritické byty a místnosti pro posouzení oslunění a denního osvětlení. Při nevyhovujícím stavu byly navrženy úpravy, např. zmenšení vyložení balkónů. Kanceláře a komerční plochy byly posouzeny z hlediska denního osvětlení. bytový dům, Praha Nusle
Golf Apartmány, Velká Lomnica
Komplex sedmi půdorysně větších objektů o 4.NP a třinácti půdorysně menších objektů o 6.NP. Při konzultacích se řešilo natočení objektů ke světovým stranám a vzájemný odstup tak, aby bylo docíleno co největšího počtů bytů dle požadavků STN 73 4301. Golf Apartmány Velká Lomnica
Zdravotní ústav Praha Zbraslav
Předmětem hlukové studie byl objekt zdravotního ústavu v ulici Žitavského v Praze 5 - Zbraslavi. V roce 2006 byla plánována rekonstrukce stávajícího objektu a přístavba nového křídla. V rámci dokumentace pro ÚR byla zpracována hluková studie řešící hluk z dopravy na přilehlých pozemních komunikacích a hluk z výstavby samotného objektu. Dále jsme řešili stavební akustiku v objektu a omezení přenosu hluku ze stacionárních zdrojů uvnitř objektu. 3D výpočtový model pro řešení šíření hluku
Výzkum - plastové ventilační turbíny
Pro společnost DEKTRADE a.s. jsme prováděli výzkum plastových střešních ventilačních hlavic z hlediska tepelné odolnosti. Na termogramu je hlavice na střeše při letním slunečním dnu. Povrchová teplota na střešní krytině je větší než 60 °C, na turbíně cca 40 °C. termogram turbíny na slunci

 

Horská chata, Špindlerův mlýn
Při rekonstrukci chaty na přelomu tisíciletí byla kompletně rekonstruována také otopná soustava. Bohužel nebylo do projektové dokumentace zaznamenáno vedení potrubí, které po několika letech prasklo. Provedli jsme termovizní měření v interiéru chaty pro nalezení polohy potrubí, které místy vedlo nelogicky. termogram podlahy chaty s vyznačeným potrubím
Hangár pro Saab JAS-39 Gripen, Pardubice
Termovizní měření povrchových teplot na spodním povrchu hangáru pro stíhací letouny JAS-39 Gripen. Měření bylo provedeno pro zjištění ideální polohy a tepelné odolnosti stropních svítidel. V extrému byla naměřena povrchová teplota přes 80 °C. pohled do hangáru
Bytový dům U9 - ul. V Hůrkách 2144-2145, ul. Seydlerova 2146-2152, ul. Ovčí Hájek 2153-2154, Praha 5

Bytový dům půdorysného tvaru U složený ze sedmi sekcí (11 vchodů). Jednotlivé sekce mají různý počet podlaží (8 až 10). V domě je 404 bytových jednotek, což z objektu činí jeden z největších bytových domů v ČR. Vypracovali jsme energetický audit a navrhli úpravy. 

největší bytový dům v ČR

Polyfunkční dům Oasis Florenc, Praha - Karlín

Koncepce řešení a prováděcí projektová dokumentace izolačních souvrství střešních zahrad, teras a plochých střech rozsáhlého polyfunkčního centra na pražském Florenci. Byla navržena a následně provedena komplexní systémová řešení skladeb členité stavby nad prostory citlivými na případné zatékání. Součástí byl autorský dozor. Více v tomto článku.

střechy Oasis Florenc

Produktovod, Třemošná
Termodiagnostika závodního produktovodu (parovodou) pro zjištění stavu tepelněizolační vrstvy. Produktovod měl délku několik stovek metrů. termogram teplovodu
Energetické audity mateřských škol v majetku Starutárního města Plzeň

Celkem jsme zpracovali 23 energetických auditů na mateřské školy v obvodech Plzeň 1-4.
82.MŠ Brněnská 38,
87.MŠ Komenského 46,
78.MŠ Sokolovská 30,
60.MŠ Manětínská 35,
91.MŠ Jesenická 11-13,
28.MŠ Břeclavská 12,
29.MŠ Žlutická 2,
17.MŠ Čapkovo nám. 4,
21.MŠ a jesle Na Celchu 33,
23.MŠ Topolová 3,
38.MŠ Spojovací 14,
89.MŠ Habrová 8,
63.MŠ Lábkova 30 a K. Steinera 25,
70.MŠ Walterova 26,
61.MŠ Nade Mží 3,
49.MŠ Puškinova 5,
55.MŠ Mandlova 6,
27.MŠ Dvořákova 4
a další.

MŠ Plzeň

MŠ Plzeň