Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Byt v bytovém domě, Praha 9 - Koloděje
V bytě dochází ke kondenzaci vodní páry na oknech a k intenzivnímu růstu plísní v koutech, na stropním věnci, na nadokenních překladech a na okenních rámech. Kromě termovizního měření byla po dobu cca 12 dnů sledována a zaznamenávána relativní vlhkost a teplota vzduchu v interiéru. Naměřené hodnoty byly vyneseny do grafů a byly zkoumány výkyvy v závislosti na vytápění a větrání. průběh teploty a relativní vlhkosti vzduchu v interiéru a exteriéru
Podkrovní pokoje Hotelu Crown, Praha
Ve čtyřech podkrovních pokojích docházelo k rychlému vychládání. Bylo provedeno termovizní měření obalových konstrukcí. Cílem měření bylo zjistit příčinu vychladání pro správný návrh úprav. termogram podktoví hotelu
Bytový dům, Praha 6
Bytový dům je zastřešen šikmou sedlovou střechou s mnoha vikýři a střešními okny. V podkroví lokálně docházelo na povrchu sádrokartonových konstrukcí a stěn k tvorbě vlhkých map. Byl proveden stavbnětechnický průzkum včetně měření termoivzní kamerou. Následně jsme vypracovali projekt opravy střešního pláště. termogram v interiéru pod střechou

 

Bytové domy SBD Dobětice, Ústí nad Labem
Tři panelové bytové domy SBD Dobětice. Objekty mají 8 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Byl proveden podrobný stavebnětechnický průzkum včetně měření termovizní kamerou, projekt zateplení obvodových konstrukcí a měření vzduchotěsnosti vybraného bytu s původními okny a po výměně oken. revitalizovaný bytový dům v ústí nad labem

 

Byt v zatepleném panelovém bytovém domě, Nad Álejí, Praha 6
Byt se nachází v posledním podlaží panelového domu se zateplenou fasádou a s původní střechou. Podle subjektivního hodnocení obyvatelky bytu je v bytě zima a dochází k proudění vzduchu. V průběhu dvou týdnu byla měřena relativní vlhkost a teplota vzduchu. Dále bylo provedeno termovizní měření a měření vzduchotěsnosti bytu, tzv. blower-door test. detekce netěsností u okna
Buly Aréna, Kravaře
Hledání netěsností v obalových konstrukcích zařízením Blower Door test a termovizní kamerou. Z důvodu velkého objemu bylo při měření použito zařízení Blower Door test se třemi ventilátory o výkonu cca 30 000 m3/h. Buly Aréna Kravaře
Bytový soubor Sacre Coueur, Švédská, Praha 5
Koncepce řešení a prováděcí projektová dokumentace dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby bytového souboru navrženého ve složitých základových podmínkách nad vyústěním Strahovského tunelu. Provádění izolací jsme autorsky dozorovali a kontrolovali vakuovými zkouškami. dvojitý hydroizolační systém
Výrobní hala, ul. Mostecká, Jirkov

Odborné posouzení stavu a následné vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení rekonstrukce střechy výrobní haly. Řešení vyžadovalo komplexní přístup s ohledem na náročné parametry vnitřního prostředí z hlediska teploty, vlhkosti a hluku, s ohledem na statiku a s ohledem na požadavek provedení rekonstrukce za provozu výroby.

rekonstrukce střechy výrobní haly v Jirkově

Administrativní objekt City Tower, Praha
Tepelnětechnické posouzení 4 detailů na objektu City Tower v Praze. Detaily se nacházejí ve 27. a 28. NP a týkají se především prostupu ocelových konstrukcí střechou a napojení střechy na obvodové stěny. Pro splnění tepelnětechnických požadavků bylo třeba navrhnout lokální zateplení z interiéru. City Tower Praha
Rekonstrukce šikmé střechy bytového domu, Praha 6
Bytový dům je zastřešen šikmou sedlovou střechou s mnoha vikýři a střešními okny. V podkroví lokálně docházelo na povrchu sádrokartonových konstrukcí a stěn k tvorbě vlhkých map. Byl proveden stavebnětechnický průzkum včetně měření termovizní kamerou. Následně jsme vypracovali projekt opravy střešního pláště. termogram styku stěny se střechou