Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Hala IBG, Kralupy nad Vltavou

Novostavba výrobní haly v průmyslové zóně Kralup nad Vltavou. Úkolem studie denního osvětlení bylo posouzení administrativních prostor a volba vhodného zasklení vzhledem k propustnosti slunečního záření a možnosti přehřívání interiéru v letních měsících.

Hala IBG, Kralupy nad Vltavou
Logisticko-průmyslový areál Slaný
Velice rozsáhlý areál se sedmi výrobními halami. Haly mají být využity pro výrobu a skladování (druh činnosti nebyl definován). Každá hala obsahuje administrativní část. V rámci řešení denního osvětlení byly optimalizovány osvětlovací otvory tak, aby bylo možno velkou část areálu využívat univerzálně, tj. možnost změny druhy činnosti v budoucnu. Logisticko-průmyslový areál Slaný
Telefonica O2, Ústí nad Labem

Předmětem studie byla kancelář v rekonstruované administrativní budově. Do půdorysu kanceláře byly vykresleny izofoty, tj. křivky spojující místa se stejným činitelem denní osvětlenosti. Místnost byla podle izofot rozdělena na zóny, kde lze umístit pracovní místa s trvalým pobytem lidí.

Telefonica O2, Ústí nad Labem

Výrobní areál MSSL ADVANCED POLYMERS, Dolní Ředice

Výrobní závod s kancelářskými, skladovacími a výrobními prostory se bude nacházet na okraji obce. Pro účel stavebního povolení jsme zpracovali studii denního osvětlení. V místnostech s nevyhovujícím denním osvětlením byly navrženy úpravy.

Výrobní areál, Dolní Ředice

Polyfunkční komplex CPI City Center, Ústí nad Labem

CPI City Center bude stát v centru Ústí nad Labem mezi ulicemi Prokopa Diviše, Masarykova a Moskevská. Byla vypracována studie denního osvětlení všech administrativních a komerčních ploch.

CPI City Center, Ústí nad Labem
Rekonstrukce obchodního a administrativního centra DELTA

Objekt z 80.let, skládající se ze dvou budov. Posuzovaný objekt B má čtyři nadzemní podlaží. Bylo provedeno tepelnětechnické posouzení stávajících skladeb a detailů a návrh jejich úprav. Pro stavební povolení byla vypracována studie denního osvětlení a akustická studie.

OC Delta Praha

Bytový dům, Brno – Slatina
Novostavba čtyřpatrového bytového domu a garáží. Studie zastínění řešila vliv novostavby na okolních osm rodinných domů. Studie prokázal, že novostavba nezhorší podmínky pod hodnoty požadované dle ČSN 73 4301 Obytné budovy. Bytový dům, Brno – Slatina
Bytový dům, České Budějovice
V proluce je plánována výstavba bytového domu o 4. NP a obytném podkroví. Studie oslunění a denního osvětlení řešila vliv domu na okolní zástavbu. Bytový dům, České Budějovice
Multifunkční objekt, Ostravice
Pětipatrový objekt se zastavěnou plochou takřka 5 500 m2. V prvních dvou nadzemních podlažích jsou situovány administrativní a komerční prostory. Ve 3.NP jsou klasické byty. Ve 4.NP a 5.NP jsou podkrovní byty. Studie řešila zastínění okolní zástavbu a prosluněnost všech bytů v multifunkčním objektu. Z celkového počtu 102 bytů nevyhověly pouze 2. Multifunkční objekt, Ostravice
Bytový dům Bios, České Budějovice
Třípatrový bytový dům s dvoupatrovým podkrovím. V suterénu je plánována prodejna potravin. Dům je velice členitý jak půdorysně, tak výškově. Studie oslunění a denního osvětlení byla řešena ve dvou fázích. V první fázi byl řešen vliv domu na okolní zástavbu. Tím bylo upraveno výškové členění. Ve druhé fázi byl řešen samotný bytový dům. Bytový dům Bios, České Budějovice