Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Rekonstrukce přednáškového sálů, Purkyňův ústav Praha

V rámci komplexního projektu rekonstrukce přednáškového sálu jsme vypracovali část zabývající se denním a umělým osvětlením. Při rekonstrukci byla zachována původní okna, která byla navíc doplněna ochrannou fólií částečně odrážející sluneční záření.

Rekonstrukce přednáškového sálů

Obytný soubor na Vackově
Studie oslunění třinácti pětipatrových obytných domů. Některé domy mají osově nebo středově obrácenou dispozici. Ve studii se řešila vzájemná poloha a natočení jednotlivých domů tak, aby bylo co nejvíce bytů vyhovujících. Obytný soubor na Vackově
Bytový a komerční komplex Jesenice
Předmětem posouzení byl komplex s bytovými a komerčními jednotkami. Pro posouzení oslunění a denního osvětlení byly použity výpočtové programy s grafickými výstupy. U komerčních ploch byly doporučeny možnosti využití v závislosti na úrovni denního osvětlení. Bytový a komerční komplex Jesenice
Bytový dům s kancelářemi a obchody, Praha 4 Nusle
V domě byly vybrány kritické byty a místnosti pro posouzení oslunění a denního osvětlení. Při nevyhovujícím stavu byly navrženy úpravy, např. zmenšení vyložení balkónů. Kanceláře a komerční plochy byly posouzeny z hlediska denního osvětlení. bytový dům, Praha Nusle
Golf Apartmány, Velká Lomnica
Komplex sedmi půdorysně větších objektů o 4.NP a třinácti půdorysně menších objektů o 6.NP. Při konzultacích se řešilo natočení objektů ke světovým stranám a vzájemný odstup tak, aby bylo docíleno co největšího počtů bytů dle požadavků STN 73 4301. Golf Apartmány Velká Lomnica
Zdravotní ústav Praha Zbraslav
Předmětem hlukové studie byl objekt zdravotního ústavu v ulici Žitavského v Praze 5 - Zbraslavi. V roce 2006 byla plánována rekonstrukce stávajícího objektu a přístavba nového křídla. V rámci dokumentace pro ÚR byla zpracována hluková studie řešící hluk z dopravy na přilehlých pozemních komunikacích a hluk z výstavby samotného objektu. Dále jsme řešili stavební akustiku v objektu a omezení přenosu hluku ze stacionárních zdrojů uvnitř objektu. 3D výpočtový model pro řešení šíření hluku
Výzkum - plastové ventilační turbíny
Pro společnost DEKTRADE a.s. jsme prováděli výzkum plastových střešních ventilačních hlavic z hlediska tepelné odolnosti. Na termogramu je hlavice na střeše při letním slunečním dnu. Povrchová teplota na střešní krytině je větší než 60 °C, na turbíně cca 40 °C. termogram turbíny na slunci

 

Horská chata, Špindlerův mlýn
Při rekonstrukci chaty na přelomu tisíciletí byla kompletně rekonstruována také otopná soustava. Bohužel nebylo do projektové dokumentace zaznamenáno vedení potrubí, které po několika letech prasklo. Provedli jsme termovizní měření v interiéru chaty pro nalezení polohy potrubí, které místy vedlo nelogicky. termogram podlahy chaty s vyznačeným potrubím
Hangár pro Saab JAS-39 Gripen, Pardubice
Termovizní měření povrchových teplot na spodním povrchu hangáru pro stíhací letouny JAS-39 Gripen. Měření bylo provedeno pro zjištění ideální polohy a tepelné odolnosti stropních svítidel. V extrému byla naměřena povrchová teplota přes 80 °C. pohled do hangáru
Bytový dům U9 - ul. V Hůrkách 2144-2145, ul. Seydlerova 2146-2152, ul. Ovčí Hájek 2153-2154, Praha 5

Bytový dům půdorysného tvaru U složený ze sedmi sekcí (11 vchodů). Jednotlivé sekce mají různý počet podlaží (8 až 10). V domě je 404 bytových jednotek, což z objektu činí jeden z největších bytových domů v ČR. Vypracovali jsme energetický audit a navrhli úpravy. 

největší bytový dům v ČR

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů