Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Přestavba samoobsluhy, Cvrčovice
Studie oslunění a denního osvětlení bytů přistavovaných na objekt samoobsluhy včetně zaměření situace okolní zástavby. Přestavba samoobsluhy, Cvrčovice
Hluková studie, Obříství
Předmětem hlukové studie byl soubor navrhovaných rodinných domů v obci Obříství v okrese Mělník. Obcí Obříství prochází silnice II. třídy číslo 101, která je hlavním zdrojem hluku pro zkoumaný soubor rodinných domů. Byla navržena protihluková stěna pro snížení přenosu hluku do zastavovaného území. hluková studie obce Obříství
Výrobní závod Preciosa
Výrobní hala s náročnými vnitřními podmínkami prostředí, kde je kvůli výrobní technologii vysoká hlučnost zároveň s velkou prašností a vysokou relativní vlhkostí vzduchu. Tyto podmínky vyžadují odvětrání velkého množství vzduchu. Byla navržena konstrukce větracího pásu (světlíky) se zastřešením a akustickou clonou tak, aby nedocházelo k nadměrnému přenosu hluku z výrobní haly k okolním chráněným venkovním prostorům staveb. řešení světlíku se zaměřením na akustiku
Vulkanizační stroje, MITAS Otrokovice
Termografické měření více jako šedesáti vulkanizačních strojů pro výrobu pneumatik. Jednotlivé stroje jsou různého stáří a termovizní maření potvrdilo velice odlišné tepelnětechnické vlastnosti. S využitím programu pro simulaci 3D vedení tepla jsme navrhli úpravy pro snížení tepelných ztrát. pohled na vulkanizační stroj
Výzkum - stanovení vlhkosti v klenbách Letohrádku Belvedér
Provedli jsme termovizní zkoušku lokalizace vlhkosti na spodním líci kleneb Letohrádku královny Anny (Belvedér). Snímaný povrch byl vystaven šokovému tepelnému zatížení. Bližší informace na vyžádání, viz kontakty. spodní líc klenby
Panelový bytový dům SVJ Petržílkova, Praha
Bytový dům postavený v roce 1990 v soustavě VVÚ-ETA UNI s devíti nadzemními podlažími a šesti vchody (č.p.2486-2491). Na objektu bylo provedeno termovizní měření, odborný posudek na střechu a svislé konstrukce, projekt zateplení a autorský dozor. fasáda objektu po revitalizaci
Byt v bytovém domě, Praha 9 - Koloděje
V bytě dochází ke kondenzaci vodní páry na oknech a k intenzivnímu růstu plísní v koutech, na stropním věnci, na nadokenních překladech a na okenních rámech. Kromě termovizního měření byla po dobu cca 12 dnů sledována a zaznamenávána relativní vlhkost a teplota vzduchu v interiéru. Naměřené hodnoty byly vyneseny do grafů a byly zkoumány výkyvy v závislosti na vytápění a větrání. průběh teploty a relativní vlhkosti vzduchu v interiéru a exteriéru
Podkrovní pokoje Hotelu Crown, Praha
Ve čtyřech podkrovních pokojích docházelo k rychlému vychládání. Bylo provedeno termovizní měření obalových konstrukcí. Cílem měření bylo zjistit příčinu vychladání pro správný návrh úprav. termogram podktoví hotelu
Bytový dům, Praha 6
Bytový dům je zastřešen šikmou sedlovou střechou s mnoha vikýři a střešními okny. V podkroví lokálně docházelo na povrchu sádrokartonových konstrukcí a stěn k tvorbě vlhkých map. Byl proveden stavbnětechnický průzkum včetně měření termoivzní kamerou. Následně jsme vypracovali projekt opravy střešního pláště. termogram v interiéru pod střechou

 

Bytové domy SBD Dobětice, Ústí nad Labem
Tři panelové bytové domy SBD Dobětice. Objekty mají 8 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Byl proveden podrobný stavebnětechnický průzkum včetně měření termovizní kamerou, projekt zateplení obvodových konstrukcí a měření vzduchotěsnosti vybraného bytu s původními okny a po výměně oken. revitalizovaný bytový dům v ústí nad labem