Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Zimní stadion Beroun, Na Ostrově 816, Beroun

Energetickým auditem byly navrženy úpravy obálky budovy ale také změna koncepce technologie chlazení. Smyslem tohoto koncepčního energeticky úsporného opatření je využití nízkopotenciálního tepelného zdroje, tedy vodu ochlazující kondenzátor, a zpětně toto teplo využít pomocí tepelného čerpadla například na temperování sněžné jámy nebo pro předehřev teplé vody v zásobnících, popř. i jiných provozů.

audit na zimní stadion v Berouně
Dům pro seniory Lukáš, ul. Trávníčkova, Praha 5

Objekt byl postaven v roce 1983 v konstrukční soustavě VVU ETA. V 90. letech byl rekonstruován. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2006, kdy bylo přistavěno 3. podlaží a objekt byl zateplen a byla vyměněna okna. V energetickém auditu se řešila zejména instalace solárních kolektorů pro ohřev teplé vody.

dům pro seniory Lukáš

Bytový dům, ul. Olivova, Říčany

Devítipodlažní bytový dům postavený počátkem 70. let minulého století v typizované soustavě T 06B. V energetické studii byla navržena opatření, na základě kterých mohou projektanti už v počáteční fázi optimalizovat projekt z hlediska energetické náročnosti. Dokument také zhodnotil ekonomickou stránku navržených doporučení.

bytový dům na ul. Olivové

Bytový dům, Na Krocínce, Praha 9

Komplex tří čtyřpodlažních bytových domů, postavených dle stejného projektu. Předmětem energetické studie byl jeden typický objekt, který byl realizován v 70. letech zděnou technologií. Ve studii byla navržena opatření, která zlepšila tepelněizolační standard konstrukcí objektu.

energetická studie bytového domu na krocínce

Central Park, Praha - Žižkov

Koncepce řešení a prováděcí projektová dokumentace izolačního souvrství šikmých vegetačních střech prstence apartmánových bytů obytného souboru. Provádění izolací jsme autorsky dozorovali a kontrolovali vakuovými zkouškami.

Centrál park Žižkov

Fasádní systémy DEKMETAL
Spolupráce se sesterskou firmou DEKMETAL při vývoji fasádních systémů. Podrobné tepelnětechnické posouzení jak dílčích částí tak také celých systémů. fasádní systém Dekmetal
Víceúčelový sportovní areál Motol, Praha
Supervize projektu z hlediska tepelné techniky zahrnující vytipování kritických detailů a částí stavby, jejich výpočtové posouzení a návrh případných úprav. sportovní areál Motol
Střešní okna SOLARA
Spolupráce při vývoji střešních oken z hlediska tepelné techniky a energetiky. Prováděli jsme potřebné tepelnětechnické výpočty, včetně posouzení 2D detailů. střešní okno Solara
Vysočanská brána, Praha
Plánovaná novostavba obchodního centra v Praze Vysočanech. Prováděli jsme tepelnětechnické posouzení vnější stěny se zavěšenou fasádou s nosným kovovým roštem. Vysočanská brána
Hotel Hybernská Praha
Hotel v Hybernské ulici v Praze. Pro projekční firmu jsme provedli tepelnětechnické posouzení detailu mezistřešního žlabu. V posudku byla posouzena nejnižší vnitřní povrchová teplota v interiéru v okolí detailu, vlhkostní bilance detailu a hmotnostní vlhkost dřevěných prvků v detailu. Hotel Hybernská - 2D detail