Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Akustika a hluk

Centrum předpovědi počasí, Areál ČHMÚ, Na Šabatce, Praha 12 – Komořany

Úkolem hlukové studie bylo posouzení hluku ze stavební činnosti při realizaci objektu a posouzení hluku ze stacionárních zdrojů v objektu dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Dalším úkolem bylo posoudit vliv zastínění navrhované budovy vůči okolní zástavbě z hlediska oslunění a denního osvětlení.

Centrum předpovědi počasí, Areál ČHMÚ, Na Šabatce, Praha 12 – Komořany
Soubor rodinných domů, Kostelec nad Labem

Pro navrhovaný soubor rodinných domů byla zpracována akustická studie hodnotící přenos hluku ze silniční dopravy včetně návrhu opatření pro snížení hlukové zátěže. Zájmová lokalita se nacházela v blízkosti silnice 2. třídy II/101 procházející Kostelcem nad Labem. Softwarový model šíření hluku byl kalibrován výsledky měření hluku v lokalitě.

Soubor rodinných domů, Kostelec nad Labem

Soubor bytových domů Farářství, Hradec Králové

Pro projektovaný soubor bytových domů v Hradci Králové jsme řešili hlukovou studii pro účely územniho řízení. Na základě kalibračního měření hluku v lokalitě a statistických dat o intenzitě dopravy, jsme posuzovali  hlukovou situaci ze silniční a železniční dopravy před fasádami projektovaných objektu. Dále pak hluk z nově projektovaných stacionárních zdrojů na okolní i vlastní chráněné objekty.

Soubor bytových domů Farářství, Hradec Králové
Bytový dům, Peroutkova, Praha

Jednalo se o rekonstrukci původního objektu na bytový dům. Pro kolaudaci jsme provedli měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti, měření hluku z dopravy ve venkovním a vnitřním prostoru a dále měření hluku autovýtahu, osobního výtahu a větracích jednotek a klimatizačních zařízení v chráněných prostorech rekonstrukovaného objektu.

Bytový dům, Peroutkova, Praha

Výměna výtahů, BD Písecká 209-211, Bechyně

V rámci revitalizace panelového domu byla ve 3 vchodech provedena výměna výtahu. Pro kolaudační řízení jsme provedli měření hluku z provozu nových výtahů požadované hygienickou stanicí pro prokázání vyhovujícího stavu. Nově navržené výtahy byly ve všech případech hodnoceny jako vyhovující a samozřejmě i méně hlučné než původní stroje.

Výměna výtahů, BD Písecká 209-211, Bechyně

Penzion, Horní Malá Úpa

Pro kolaudační řízení jsme provedli měření hluku tepelného čerpadla navrženého jako zdroj tepla pro nově realizovaný penzion v Krkonoších. Vzhledem k blížícímu se termínu dokončení stavby jsme se před měřením museli vypořádat s nepříznivými podmínkami panujícími v této vysoko položené lokalitě po nezanedbatelnou část roku.

Penzion, Horní Malá Úpa

Rekonstrukce prostoru přednádraží, Pardubice

Pro vyhodnocení účinnosti navržených protihlukových opatření jsme před a po rekonstrukci prostoru náměstí Jana Pernera v Pardubicích provedeni měření hluku ze silniční dopravy. Měření bylo provedeno ve 2 bodech po dobu 24 hodin. V rámci rekonstrukce byla provedena revitalizace veřejného prostoru včetně stanovišť veřejné dopravy a v přílehlém úseku hlavní komunikace byl položen tichý asfalt.

Rekonstrukce prostoru přednádraží, Pardubice

Měření hluku z dopravy na komunikaci I/55 v Přerově

Provedli jsme měření hluku z dopravy a vyhodnocení hlukové zátěže ze silniční dopravy na komunikaci I/55 (ul. Palackého) v Přerově v denní a noční době v 6 měřících místech, které byly umístěny v chráněném venkovním prostoru staveb. Měření hluku z dopravy bylo provedeno po realizaci rozšíření ul. Palackého.

komunikace I/55 v Přerově
Víceúčelová sportovní hala, Kutná Hora

Projektovaná sportovní hala v Kutné Hoře. Zpracovávali jsme hlukové studie v rozsahu územní řízení a stavební povolení sportovní haly, které obsahovaly posouzení hluku z provozu objektu včetně technologie, dopravy a hluku přenášeného přes obvodový plášť a posouzení hluku ze stavební činnosti při realizaci haly.

Víceúčelová sportovní hala, Kutná Hora
Bytový dům, Praha 11 – Kateřinky

Realizovaný bytovů dům v Praze 11. Ke kolaudaci bytového domu jsme zpracovávali soubor akustických měření. Jednalo se o sérii měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti vnitřních konstrukcí. Měření hluku stacionárních zdrojů (vzduchotechnika, kotelna, výtah)  a 24 hodinové měření hluku dopravy v interiéru objektu.

Bytový dům, Praha 11 – Kateřinky

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů