Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Akustika a hluk

Bytový dům, Nad Rokoskou 19/1, Praha
Přestavba stávajícího bytového domu v Praze 8. Byl posouzen vliv přístavby na zastínění okolních objektů z hlediska oslunění a denního osvětlení a bylo posouzeno oslunění a denní osvětlení ve vlastním bytovém domě. Dále byl posouzen vliv hluku ze silniční a železniční dopravy vůči bytovému domu. Bytový dům, Nad Rokoskou 19/1, Praha
Park Kalikova – Bytový dům B, Kalikova, Plzeň
Novostavba bytového domu v Plzni. Objekt se nachází v blízkosti komunikace první a třetí třídy a tramvajové trati. Byl posouzen vliv hluku z dopravy na navrhované byty. Byl posouzen současný stav i výhledový stav po realizaci plánované přeložky dopravy v blízkosti novostavby. Dále byla posouzena zvuková izolace konstrukce mezi byty a prostorem parkingu v podzemním podlaží. bd kalikova, plzeň
Bytový dům, K nádraží, Kutná Hora – Sedlec
Přestavba bytového domu v Sedlci u Kutné Hory. Bytový dům se nachází v blízkosti železniční trati. Na základě výsledků kalibračního měření hluku z dopravy stávajícího stavu a 24 hodinové intenzity dopravy z podkladů Správy železniční dopravní cesty byla posouzena hluková expozice bytového domu. bytový dům sedlec
Maximus Resort, Brno

Provedli jsme měření doby dozvuku ve stávajícím stavu restaurace v objektu Maximus Resort v Brně. Pro novou přístavbu restaurace jsme navrhli zvukopohltivé opatření, které vede ke snížení doby dozvuku a hluku uvnitř prostoru. Tím je zaručen větší akustický komfort pro návštěvníky i personál.

Maximus Resort, Brno
Tělocvična, ZŠ Kněžice

Zpracovali jsme akustickou studii s návrhem zvukopohltivých úprav ve vnitřním prostoru tělocvičny ZŠ Kněžice. Podle požadavků objednatele vycházel návrh z využití obkladů z dřevěných palubek. Výsledkem byl konkrétní návrh provedení jednotlivých obkladů stěn a stropu v kombinaci s akustickým pohlcovačem umístěným za pohledovým obkladem.

Tělocvična, ZŠ Kněžice
Skladovací hala Zdiby

Zpracování komplexní certifikace BREEAM na výrobní halu o vnitřním objemu cca 550 000 m3. Certifikace probíhala od preassesmentu, design a construction stage, přes specializované kredity (visual comfort, indoor air quality, thermal comfort, energy efficiency, acoustic performance, noise attenuation) až po airtightness (blower door test). Bližší info v tomto článku.

pohled na halu ve Zdibech
Tělocvična Hluchák, ZŠ Šumperk

Úprava vnitřního prostoru tělocvičny u základní školy v Šumperku. Měřením byla zjištěna nedostatečná zvuková pohltivost. Bylo navrženo několik variant, které vedly k dosažení optimální doby dozvuku, snížili celkový hluk v prostoru při využívání tělocvičny a zároveň splnily zvýšenou mechanickou odolnost.

Tělocvična Hluchák, ZŠ Šumperk
Pražákův palác, Brno

V prostoru mezi Pražákovým palácem a Besedním domem byla plánována kavárna sloužící ke kulturním účelům (výstavy, hudba, apod.) Řešili jsme hluku ze stacionárních zdrojů a hluku šířícího se z hudební produkce z vnitřního prostoru kavárny a také z hudební produkce na nádvoří Pražákova paláce.

šíření hluku v okolí posuzovaného místa
Administrativní budova Greenpoint, Praha
Vypracování 5 specializovaných výpočtů a studií pro BREEAM v oblastech denní osvětlení (Hea 1), akustika (Hea 13, Pol 8), tepelná pohoda (Hea 10) a obnovitelné zdroje energie (Ene 5). Výstupy z energetické dynamické simulace byly použity pro optimalizaci projekčního řešení. Více v článku BREEAM a LEED certifikace z hlediska udržitelného rozvoje. greenpoint praha 5
Spielberk Office Centre, budova B, Brno
Administrativní objekt o 21 nadzemních podlažích. Zpracovali jsme sadu specializovaných studií z oblasti stavební fyziky a energetiky pro certifikaci BREEAM. Objekt díky těmto studiím získal 8 bodů z 11 dosažitelných. Více v článku BREEAM a LEED certifikace z hlediska udržitelného rozvoje. spielberk office centre