Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Akustika a hluk

MŠ Horní Adršpach, č.p. 115

Posouzení denního osvětlení v nově vzniklé místnosti (herny) MŠ Adršpach. Pro splnění požadavků na denní osvětlení byly v místnosti navrženy světlovody. Po realizaci stavebních úprav bylo pracovníkem zkušební laboratoře provedeno měření umělého osvětlení.

MŠ Horní Adršpach, č.p. 115
Tělocvična základní školy, Herálec

Po rekonstrukci tělocvičny jsme provedli kontrolní měření doby dozvuku. Rekonstrukce byla zaměřená na zlepšení akustických parametrů v tělocvičně. Cílem bylo nejen dosažení normového požadavku na dobu dozvuku, ale zejména snižení hlučnosti při výuce. Měřením byla ověřena účinnost navržených akustických obkladů.

Tělocvična základní školy, Herálec

Soubor bytových domů, Praha – Dolní Chabry

Soubor bytových domů v Dolních Chabrech. Pro několik etap výstavby bytového souboru jsme prováděli sérii akustických měření ke kolaudaci objektů. Jednalo se o měření zvukové izolace vnitřních konstrukcí (vzduchová a kročejová neprůzvučnst), měření hluku ze stacionárních zdrojů a 24 hodinové měření hluku z dopravy.

Soubor bytových domů, Praha – Dolní Chabry
Dům s pečovatelskou službou a zdravotní středisko, parc.č. 1404/26 a 1404/21, k.ú. Čerčany

Posouzení hlukové expozice na základě 24hodinového měření hluku z železniční a silniční dopravy v lokalitě. Měření sloužilo ke kalibraci výpočtového modelu. Následně byla vypracována akustické studie pro účely stavebního řízení.

Dům s pečovatelskou službou a zdravotní středisko Čerčany
Realizace nového parkoviště, Pelhřimov

Ve fázi návrhu jsme zpracovávali hlukovou studii, která posoudila vliv hluku z projektovaného parkoviště, po demolici stávající stavby na tomto místě, na nejbližší chráněné objekty. Následně bylo po realizaci parkoviště provedeno měření hluku z provozu parkoviště potvrzující dodržení hygienických limitů hluku, jako podklad ke kolaudaci stavby.

Realizace nového parkoviště, Pelhřimov
Maximus Resort, Brno

Provedli jsme měření doby dozvuku ve stávajícím stavu restaurace v objektu Maximus Resort v Brně. Pro novou přístavbu restaurace jsme navrhli zvukopohltivé opatření, které vede ke snížení doby dozvuku a hluku uvnitř prostoru. Tím je zaručen větší akustický komfort pro návštěvníky i personál.

Maximus Resort, Brno
Tělocvična, ZŠ Kněžice

Zpracovali jsme akustickou studii s návrhem zvukopohltivých úprav ve vnitřním prostoru tělocvičny ZŠ Kněžice. Podle požadavků objednatele vycházel návrh z využití obkladů z dřevěných palubek. Výsledkem byl konkrétní návrh provedení jednotlivých obkladů stěn a stropu v kombinaci s akustickým pohlcovačem umístěným za pohledovým obkladem.

Tělocvična, ZŠ Kněžice
Skladovací hala Zdiby

Zpracování komplexní certifikace BREEAM na výrobní halu o vnitřním objemu cca 550 000 m3. Certifikace probíhala od preassesmentu, design a construction stage, přes specializované kredity (visual comfort, indoor air quality, thermal comfort, energy efficiency, acoustic performance, noise attenuation) až po airtightness (blower door test). Bližší info v tomto článku.

pohled na halu ve Zdibech
Tělocvična Hluchák, ZŠ Šumperk

Úprava vnitřního prostoru tělocvičny u základní školy v Šumperku. Měřením byla zjištěna nedostatečná zvuková pohltivost. Bylo navrženo několik variant, které vedly k dosažení optimální doby dozvuku, snížili celkový hluk v prostoru při využívání tělocvičny a zároveň splnily zvýšenou mechanickou odolnost.

Tělocvična Hluchák, ZŠ Šumperk
Pražákův palác, Brno

V prostoru mezi Pražákovým palácem a Besedním domem byla plánována kavárna sloužící ke kulturním účelům (výstavy, hudba, apod.) Řešili jsme hluku ze stacionárních zdrojů a hluku šířícího se z hudební produkce z vnitřního prostoru kavárny a také z hudební produkce na nádvoří Pražákova paláce.

šíření hluku v okolí posuzovaného místa

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů