Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Akustika a hluk

Dostavba ul. Langrovy – II. Etapa, Šumperk
V průběhu zpracování projektové dokumentace polyfunkčního objektu v ulici Langrova v Šumperku byla zpracována hluková studie pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích. Součástí studie bylo také měření hluku z dopravy v dané lokalitě. Na základě výsledků měření a intenzity dopravy byl sestaven výpočtový model pomocí kterého byl stanoven vliv plánované výstavby polyfunkčního objektu na hlukovou situaci v lokalitě. měření hluku a hluková studie z dopravy
WALMARK a.s., Oldřichovice
V sídle společnosti WALMARK a.s. byl řešen nadměrný přenos hluku mezi jednotlivými zasedacimi sály. Byly provedeny měření zvukové izolace dělící stěny, průzkum objektu zaměřený na hledání nejvýznamnějších cest šíření hluku a návrh stavebních úprav vedoucích ke zvýšení zvukové izolace mezi zasedacími sály. vyznačeny příčky mezi místnostmi
Budová magistrátu města Olomouc
Předmětem studie byla zrekonstruovaná budova odboru sociální pomoci Magistrátu města Olomouce. Z nově vybudované strojovny vzduchotechniky docházelo k nadměrnému šíření hluku do okolních kancelářských prostor. Náplní studie bylo nalezení nejvýznamnějších cest šíření hluku ze strojovny a následný návrh akustických úprav. půdorys strojovny vzduchotechniky
Hotel BOHEMIA, Chrudim
K projektové dokumentaci týkající se rozšíření kapacity hotelu Bohemia v Chrudimi byla zpracována hluková studie v rozsahu posouzení hluku šířícího se ze stacionárních zdrojů do okolí. pohled na fasádu hotelu
Výrobní hala ELLAN Hranice s.r.o.
Posouzení hluku ze stacionárních zdrojů souvisejících s provozem novostavby výrobního objektu. Stanovení šíření hluku z výrobních procesů uvnitř haly do okolí výrobního areálu. Posouzení hygienických limitů hluku v nejbližších akusticky chráněných prostorech dle NV 148/2006 Sb. hluk ze stacionárních zdrojů výrobního objektu
Bazén, Sušice
Přístavba bazénové haly ke stávajícímu objektu zimního stadionu. Provedli jsme komplexní posouzení a popř. návrh řešení z hlediska akustiky (hluk z provozu objektu, hluk z dopravy a hluk ze stavební činnosti), z hlediska zastínění a denního osvětlení a z hlediska tepelné techniky (skladby, 2D a 3D detaily). komplexní řešení stavební fyziky - bazén sušice
MZLU Brno – Biotechnologický pavilon M
Návrh koncepce prostorové akustiky vybraných vnitřních prostor v novostavbě Biotechnologického pavilonu MZLU v Brně. Výpočet doby dozvuku vybraných výukových prostor a přednáškových sálů a návrh vnitřních povrchových úprav. pavilon MZLU Brno
NH Hotel Olomouc
V rámci zpracováni projektové dokumentace pro provedeni stavby jsme výpočtově řešili dobu dozvuku, včetně návrhu koncepce akustických uprav v prostoru kongresového sálu. Požadavky na splněni doby dozvuku jsou závazné dle Nařízeni vlády 148/2006 Sb. a prokazuji se dle ČSN 73 0527. doba dozvuku v kongresovém sále
Centrální park Jižní Svahy, Zlín
Studie se týkala plánované stavby přírodního amfiteátru v Centrálním parku Jižní Svahy ve Zlíně. Cílem studie bylo stanovení vlivu na okolní obytnou zástavbu. Předpokládaným zdrojem hluku byly kulturní akce pořádané na jevišti amfiteátru v denní době, včetně vlivu návštěvníků v hledišti. řešení hluku z provozu amfiteátru
Tiskárna, Praha Hrdlořezy
Projektovaný objekt tiskárny u komunikace Českobrodská v Praze Hrdlořezech. Rozměry objektu jsou cca 20 x 30 x 8,7 m. V hlukové studii dokumentace pro územní řízení byl posouzen vliv hluku z provozu stacionárních zdrojů tiskárny na chráněné venkovní prostory okolních staveb. Hygienické limity hluku nebyly výpočtově překročeny. řešení hluku z provozu plánované tiskárny

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů