Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Akustika a hluk

Budová magistrátu města Olomouc
Předmětem studie byla zrekonstruovaná budova odboru sociální pomoci Magistrátu města Olomouce. Z nově vybudované strojovny vzduchotechniky docházelo k nadměrnému šíření hluku do okolních kancelářských prostor. Náplní studie bylo nalezení nejvýznamnějších cest šíření hluku ze strojovny a následný návrh akustických úprav. půdorys strojovny vzduchotechniky
Hotel BOHEMIA, Chrudim
K projektové dokumentaci týkající se rozšíření kapacity hotelu Bohemia v Chrudimi byla zpracována hluková studie v rozsahu posouzení hluku šířícího se ze stacionárních zdrojů do okolí. pohled na fasádu hotelu
Výrobní hala ELLAN Hranice s.r.o.
Posouzení hluku ze stacionárních zdrojů souvisejících s provozem novostavby výrobního objektu. Stanovení šíření hluku z výrobních procesů uvnitř haly do okolí výrobního areálu. Posouzení hygienických limitů hluku v nejbližších akusticky chráněných prostorech dle NV 148/2006 Sb. hluk ze stacionárních zdrojů výrobního objektu
Bazén, Sušice
Přístavba bazénové haly ke stávajícímu objektu zimního stadionu. Provedli jsme komplexní posouzení a popř. návrh řešení z hlediska akustiky (hluk z provozu objektu, hluk z dopravy a hluk ze stavební činnosti), z hlediska zastínění a denního osvětlení a z hlediska tepelné techniky (skladby, 2D a 3D detaily). komplexní řešení stavební fyziky - bazén sušice
MZLU Brno – Biotechnologický pavilon M
Návrh koncepce prostorové akustiky vybraných vnitřních prostor v novostavbě Biotechnologického pavilonu MZLU v Brně. Výpočet doby dozvuku vybraných výukových prostor a přednáškových sálů a návrh vnitřních povrchových úprav. pavilon MZLU Brno
NH Hotel Olomouc
V rámci zpracováni projektové dokumentace pro provedeni stavby jsme výpočtově řešili dobu dozvuku, včetně návrhu koncepce akustických uprav v prostoru kongresového sálu. Požadavky na splněni doby dozvuku jsou závazné dle Nařízeni vlády 148/2006 Sb. a prokazuji se dle ČSN 73 0527. doba dozvuku v kongresovém sále
Centrální park Jižní Svahy, Zlín
Studie se týkala plánované stavby přírodního amfiteátru v Centrálním parku Jižní Svahy ve Zlíně. Cílem studie bylo stanovení vlivu na okolní obytnou zástavbu. Předpokládaným zdrojem hluku byly kulturní akce pořádané na jevišti amfiteátru v denní době, včetně vlivu návštěvníků v hledišti. řešení hluku z provozu amfiteátru
Tiskárna, Praha Hrdlořezy
Projektovaný objekt tiskárny u komunikace Českobrodská v Praze Hrdlořezech. Rozměry objektu jsou cca 20 x 30 x 8,7 m. V hlukové studii dokumentace pro územní řízení byl posouzen vliv hluku z provozu stacionárních zdrojů tiskárny na chráněné venkovní prostory okolních staveb. Hygienické limity hluku nebyly výpočtově překročeny. řešení hluku z provozu plánované tiskárny
CDP Přerov
Náplní akustické studie bylo posouzení zvukové izolace vnitřních dělících konstrukcí a obvodového pláště objektu dle požadavků ČSN 73 0532 a dále posouzení hluku ze stacionárních zdrojů uvnitř objektu na vnitřní chráněné prostory dle požadavků nařízení vlády 148/2006 Sb. centrální dispečerské pracoviště - akustika
Výrobní areál Warex s.r.o., Javorník

Výstavba nové haly a rekonstrukce dvou stávajících hal ve výrobním areálu firmy Warex. V objektech je instalováno množství výrobních zařízení. Původní haly jsou zděné a je navrženo jejich zateplení, nová hala je navržena z PUR panelů. Posuzovali jsme hluk ze stacionárních zdrojů souvisejících s provozem objektu a vypracovali jsme průkaz energetické náročnosti budovy.

varex javorník