Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Akustika a hluk

Rekonstrukce obchodního a administrativního centra DELTA

Objekt z 80.let, skládající se ze dvou budov. Posuzovaný objekt B má čtyři nadzemní podlaží. Bylo provedeno tepelnětechnické posouzení stávajících skladeb a detailů a návrh jejich úprav. Pro stavební povolení byla vypracována studie denního osvětlení a akustická studie.

OC Delta Praha

Hluková studie, Obříství
Předmětem hlukové studie byl soubor navrhovaných rodinných domů v obci Obříství v okrese Mělník. Obcí Obříství prochází silnice II. třídy číslo 101, která je hlavním zdrojem hluku pro zkoumaný soubor rodinných domů. Byla navržena protihluková stěna pro snížení přenosu hluku do zastavovaného území. hluková studie obce Obříství
Výrobní závod Preciosa
Výrobní hala s náročnými vnitřními podmínkami prostředí, kde je kvůli výrobní technologii vysoká hlučnost zároveň s velkou prašností a vysokou relativní vlhkostí vzduchu. Tyto podmínky vyžadují odvětrání velkého množství vzduchu. Byla navržena konstrukce větracího pásu (světlíky) se zastřešením a akustickou clonou tak, aby nedocházelo k nadměrnému přenosu hluku z výrobní haly k okolním chráněným venkovním prostorům staveb. řešení světlíku se zaměřením na akustiku
Výrobní hala, ul. Mostecká, Jirkov

Odborné posouzení stavu a následné vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení rekonstrukce střechy výrobní haly. Řešení vyžadovalo komplexní přístup s ohledem na náročné parametry vnitřního prostředí z hlediska teploty, vlhkosti a hluku, s ohledem na statiku a s ohledem na požadavek provedení rekonstrukce za provozu výroby.

rekonstrukce střechy výrobní haly v Jirkově

Zdravotní ústav Praha Zbraslav
Předmětem hlukové studie byl objekt zdravotního ústavu v ulici Žitavského v Praze 5 - Zbraslavi. V roce 2006 byla plánována rekonstrukce stávajícího objektu a přístavba nového křídla. V rámci dokumentace pro ÚR byla zpracována hluková studie řešící hluk z dopravy na přilehlých pozemních komunikacích a hluk z výstavby samotného objektu. Dále jsme řešili stavební akustiku v objektu a omezení přenosu hluku ze stacionárních zdrojů uvnitř objektu. 3D výpočtový model pro řešení šíření hluku

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů