Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Osvětlení, oslunění, zastínění

Rodinný dům, Brandýs nad Labem

Ve studii zastínění jsme posuzovali vliv plánovaného rodinného domu s rozšířenými službami pro obyvatele na sousední bytové domy a jejich pozemky. Výpočtově bylo prokázáno, že i po výstavbě objektu budou splněny všechny požadavky na zastínění dle Vyhlášky 268/2009 Sb.

půdorys zastíněného pozemku
Janáčkovo kulturní centrum, Brno
Ve fázi projektu jsme zpracovali znalecký posudek hodnotící zastínění okolních objektů vlivem plánované výstavby Janáčkova kulturního centra. Pro účely posudku byla mimo jiné použita Vyhláška č. 28/2006 o závazných částech Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno. Janáčkovo kulturní centrum
Obchodní centrum Bořislavka, Praha

Studie zastínění okolních objektů a studie denního osvětlení pobytových místností vlastního obchodního centra. Součástí řešení byl také výběr vhodných zasklívacích prvků pro dosažení optimálního vyvážení mezi denním světlem a solárními tepelnými zisky.

model obchodního centra bořislavka
Bytový dům "U kapličky", České Budějovice

Posouzení atypické novostavby bytového domu (ustupující fasáda, kruhový půdorys) z hlediska jejího vlivu na zastínění okolí. Lokalitou plánované stavby bylo širší centrum Českých Budějovic.

bytový dům "U kapličky"
MŠ a ZŠ mezi ulicemi Masarykova a Bezručova v Kolíně

Komplex tří pavilonů mateřské školy a dvou objektů základní školy prošel rekonstrukcí a bylo nutné posoudit, zda je v hernách a třídách vyhovující denní osvětlení.

MŠ a ZŠ v Kolíně

Bytový dům Za Poříčskou bránou, Praha 8

V nástavbě a přístavbě bytového domu jsme posuzovali oslunění a denní osvětlení. Dále bylo nutné zjistit, zda nedojde k nadměrnému zastínění okolních objektu v bloku.

 

BD za Pořičskou bránou

Administrativní budova Greenpoint, Praha
Vypracování 5 specializovaných výpočtů a studií pro BREEAM v oblastech denní osvětlení (Hea 1), akustika (Hea 13, Pol 8), tepelná pohoda (Hea 10) a obnovitelné zdroje energie (Ene 5). Výstupy z energetické dynamické simulace byly použity pro optimalizaci projekčního řešení. Více v článku BREEAM a LEED certifikace z hlediska udržitelného rozvoje. greenpoint praha 5
Spielberk Office Centre, budova B, Brno
Administrativní objekt o 21 nadzemních podlažích. Zpracovali jsme sadu specializovaných studií z oblasti stavební fyziky a energetiky pro certifikaci BREEAM. Objekt díky těmto studiím získal 8 bodů z 11 dosažitelných. Více v článku BREEAM a LEED certifikace z hlediska udržitelného rozvoje. spielberk office centre
Sportovně -rekreační Areál Pod Medvědínem, Špindlerův Mlýn
Studie oslunění a denního osvětlení a tepelnětechnické výpočty pro sportovně-rekreační areál Pod Medvědínem. Areál je rozdělen na 4 hlavní objekty. V komplexu novostavby se nachází bytové jednotky a zároveň ubytovací zařízení určené k přechodnému ubytování ve formě apartmánů. půdorys areálu pod medvědínem
Sportovní hala v areálu Výstaviště, Praha 7 - Holešovice
Rekonstrukce a výstavba nové haly a parkoviště v areálu výstaviště. Provedli jsme posouzení vzhledem k životnímu prostředí. Součástí posouzení byly rozptylová studie z provozu parkoviště (přes 700 parkovacích míst), studie zastínění a denního osvětlení, akustická studii a biologický průzkum s hodnocením. hala v praze holešovicích