Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Osvětlení, oslunění, zastínění

Polyfunkční komplex CPI City Center, Ústí nad Labem

CPI City Center bude stát v centru Ústí nad Labem mezi ulicemi Prokopa Diviše, Masarykova a Moskevská. Byla vypracována studie denního osvětlení všech administrativních a komerčních ploch.

CPI City Center, Ústí nad Labem
Rekonstrukce obchodního a administrativního centra DELTA

Objekt z 80.let, skládající se ze dvou budov. Posuzovaný objekt B má čtyři nadzemní podlaží. Bylo provedeno tepelnětechnické posouzení stávajících skladeb a detailů a návrh jejich úprav. Pro stavební povolení byla vypracována studie denního osvětlení a akustická studie.

OC Delta Praha

Bytový dům, Brno – Slatina
Novostavba čtyřpatrového bytového domu a garáží. Studie zastínění řešila vliv novostavby na okolních osm rodinných domů. Studie prokázal, že novostavba nezhorší podmínky pod hodnoty požadované dle ČSN 73 4301 Obytné budovy. Bytový dům, Brno – Slatina
Bytový dům, České Budějovice
V proluce je plánována výstavba bytového domu o 4. NP a obytném podkroví. Studie oslunění a denního osvětlení řešila vliv domu na okolní zástavbu. Bytový dům, České Budějovice
Multifunkční objekt, Ostravice
Pětipatrový objekt se zastavěnou plochou takřka 5 500 m2. V prvních dvou nadzemních podlažích jsou situovány administrativní a komerční prostory. Ve 3.NP jsou klasické byty. Ve 4.NP a 5.NP jsou podkrovní byty. Studie řešila zastínění okolní zástavbu a prosluněnost všech bytů v multifunkčním objektu. Z celkového počtu 102 bytů nevyhověly pouze 2. Multifunkční objekt, Ostravice
Bytový dům Bios, České Budějovice
Třípatrový bytový dům s dvoupatrovým podkrovím. V suterénu je plánována prodejna potravin. Dům je velice členitý jak půdorysně, tak výškově. Studie oslunění a denního osvětlení byla řešena ve dvou fázích. V první fázi byl řešen vliv domu na okolní zástavbu. Tím bylo upraveno výškové členění. Ve druhé fázi byl řešen samotný bytový dům. Bytový dům Bios, České Budějovice
Administrativní objekt a bytové domy Pankrác, Praha 4
V bytovém a administrativním komplexu jsme posoudili přes 20 skladeb obalových konstrukcí (obvodových stěn a střech). Průběžnými konzultacemi s projektantem byly skladby upraveny tak, aby splňovaly všechny normové požadavky. Dále byla zpracována kompletní studie oslunění a denního osvětlení, tj. jak vliv na okolní objekty, tak také objektu samotného. Administrativní objekt a bytové domy Pankrác, Praha 4
Bytový dům na ulici 9.května, Tábor
Cílem studie bylo zjistit, jak se po provedení přístavby terasy na jižní fasádě bytového domu změní doba oslunění sousedního bytu a zda bude splněn požadavek na proslunění 90 minut. Posuzovaný byt je na fotografii vyznačen červenou šipkou. Zelený obdélník označuje místo plánované přístavby terasy. Bytový dům na ulici 9.května, Tábor
Obytný soubor Nad Čimickým údolím, Praha
Nový soubor pěti převážně bytových objektů s menšími komerčními prostory. Posuzovali jsme vliv obytného souboru na oslunění a denní osvětlení okolní zástavby i oslunění a denní osvětlení bytů a komerčních prostor v samotném obytném souboru. Ve spolupráci s projektanty obytného souboru jsme navrhovali úpravy vedoucí ke splnění všech požadavků z hlediska denního osvětlení a oslunění.  Obytný soubor Nad Čimickým údolím, Praha
Bytový dům Sedmikráska, Praha 8
Bytový dům sedmikráska je plánován v husté zástavbě centra města. Spolupracovali jsme s architektem na řešení tvarování fasády pro splnění požadavků z hlediska oslunění. Současně se řešilo také denní osvětlení komerčních prostor v přízemí. Bytový dům Sedmikráska, Praha 8