Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Osvětlení, oslunění, zastínění

Bytový dům Bios, České Budějovice
Třípatrový bytový dům s dvoupatrovým podkrovím. V suterénu je plánována prodejna potravin. Dům je velice členitý jak půdorysně, tak výškově. Studie oslunění a denního osvětlení byla řešena ve dvou fázích. V první fázi byl řešen vliv domu na okolní zástavbu. Tím bylo upraveno výškové členění. Ve druhé fázi byl řešen samotný bytový dům. Bytový dům Bios, České Budějovice
Administrativní objekt a bytové domy Pankrác, Praha 4
V bytovém a administrativním komplexu jsme posoudili přes 20 skladeb obalových konstrukcí (obvodových stěn a střech). Průběžnými konzultacemi s projektantem byly skladby upraveny tak, aby splňovaly všechny normové požadavky. Dále byla zpracována kompletní studie oslunění a denního osvětlení, tj. jak vliv na okolní objekty, tak také objektu samotného. Administrativní objekt a bytové domy Pankrác, Praha 4
Bytový dům na ulici 9.května, Tábor
Cílem studie bylo zjistit, jak se po provedení přístavby terasy na jižní fasádě bytového domu změní doba oslunění sousedního bytu a zda bude splněn požadavek na proslunění 90 minut. Posuzovaný byt je na fotografii vyznačen červenou šipkou. Zelený obdélník označuje místo plánované přístavby terasy. Bytový dům na ulici 9.května, Tábor
Obytný soubor Nad Čimickým údolím, Praha
Nový soubor pěti převážně bytových objektů s menšími komerčními prostory. Posuzovali jsme vliv obytného souboru na oslunění a denní osvětlení okolní zástavby i oslunění a denní osvětlení bytů a komerčních prostor v samotném obytném souboru. Ve spolupráci s projektanty obytného souboru jsme navrhovali úpravy vedoucí ke splnění všech požadavků z hlediska denního osvětlení a oslunění.  Obytný soubor Nad Čimickým údolím, Praha
Bytový dům Sedmikráska, Praha 8
Bytový dům sedmikráska je plánován v husté zástavbě centra města. Spolupracovali jsme s architektem na řešení tvarování fasády pro splnění požadavků z hlediska oslunění. Současně se řešilo také denní osvětlení komerčních prostor v přízemí. Bytový dům Sedmikráska, Praha 8
Přestavba samoobsluhy, Cvrčovice
Studie oslunění a denního osvětlení bytů přistavovaných na objekt samoobsluhy včetně zaměření situace okolní zástavby. Přestavba samoobsluhy, Cvrčovice
Rekonstrukce přednáškového sálů, Purkyňův ústav Praha

V rámci komplexního projektu rekonstrukce přednáškového sálu jsme vypracovali část zabývající se denním a umělým osvětlením. Při rekonstrukci byla zachována původní okna, která byla navíc doplněna ochrannou fólií částečně odrážející sluneční záření.

Rekonstrukce přednáškového sálů

Obytný soubor na Vackově
Studie oslunění třinácti pětipatrových obytných domů. Některé domy mají osově nebo středově obrácenou dispozici. Ve studii se řešila vzájemná poloha a natočení jednotlivých domů tak, aby bylo co nejvíce bytů vyhovujících. Obytný soubor na Vackově
Bytový a komerční komplex Jesenice
Předmětem posouzení byl komplex s bytovými a komerčními jednotkami. Pro posouzení oslunění a denního osvětlení byly použity výpočtové programy s grafickými výstupy. U komerčních ploch byly doporučeny možnosti využití v závislosti na úrovni denního osvětlení. Bytový a komerční komplex Jesenice
Bytový dům s kancelářemi a obchody, Praha 4 Nusle
V domě byly vybrány kritické byty a místnosti pro posouzení oslunění a denního osvětlení. Při nevyhovujícím stavu byly navrženy úpravy, např. zmenšení vyložení balkónů. Kanceláře a komerční plochy byly posouzeny z hlediska denního osvětlení. bytový dům, Praha Nusle

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů