Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Osvětlení, oslunění, zastínění

CPI City Center Olomouc
City Center se skládá z administrativní budovy, hotelu, kongresového centra a zázemí. Zpracovali jsme akustickou studie (hladina hluku šířícího se z provozu kongresového sálu, posouzení šíření hluku ze stacionárních zdrojů do okolí a posouzení hluku ze stavební činnosti) a studii vlivu na okolní zástavbu z hlediska oslunění a denního osvětlení. CPI Olomouc, studie zastínění a studie hluku
Onkologické centrum, Plzeň
Zpracovali jsme studii denního osvětlení, ve které byly posouzeny typické místnosti a výsledky byly zevšeobecněny na všechny ostatní místnosti. Dále jsme řešili 3D detail prostupu sloupu z 1.PP (garáže) přes 1.NP (exteriér) do 2.NP (vytápěný prostor nemocnice). Výpočet vnitřních povrchových teplot a bodového činitele prostupu tepla byl proveden řešením 3D teplotního pole programem CUBE 3D. onkologické centrum - 3D detail
Rodinný dvojdům, Praha 4

Pravá část dvojdomu má být směrem do dvora (na sever) rozšířená. Tím může dojít k zastínění levé části dvojdomu. Ve studii byla řešena míra zastínění levé části dvojdomu.

Rodinný dvojdům, Praha 4

Rodinný dům, Praha 4 - Krč
Na parcele mezi bytovým domem a rodinným domem má být postaven nový rodinný dům. Stávající rodinný dům se nachází na sever od plánované novostavby a proto bylo třeba posoudit zastínění tohoto domu včetně jeho pozemku. Bytový dům je jižně od novostavby a proto se posuzovalo splnění požadavků na oslunění a denní osvětlení novostavby. Rodinný dům, Praha 4 - Krč
Nástavba rodinného domu, Praha 5

Nástavbou a přístavbou rodinného domu dojde k zastínění jednoho z okolních rodinných domů. Studie zastínění prokázala, že i po realizaci nástavby a přístavby nebudou dotčeny požadavky Vyhlášky 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích v Praze.

Nástavba rodinného domu, Praha 5
Areál LUX interiér, Hlušovice

Rekonstrukce výrobní haly. V rámci konzultací byly navrženy rozměry a poloha oken tak, aby byly požadavky na denní osvětlení splněny pouze fasádními okny bez použití světlíků. Na závěr byla vypracována studie pro hygienickou stanici.

Areál LUX interiér, Hlušovice
Tiskárna, Beroun

Rekonstrukce stávající haly tiskárny. Po rekonstrukci budou v hale jinak rozmístěna pracoviště. Hygienická stanice vyžadovala prokázání splnění požadavků na denní osvětlení pracovních míst.

Tiskárna, Beroun
Střední škola Michael, Praha

V rámci rekonstrukce jednoho z pavilónů školy je plánována přestavba stávajícího bytu školníka na výukové prostory. Celkem mají vzniknout 3 odborné pracovny. Studie denního osvětlení prokázala splnění požadavků ČSN 73 0580-3.

Střední škola Michael, Praha
Technologický areál Tachlovice

V areálu se nachází 3 technologické haly, které jsou určeny k pronájmu. Všechny haly jsou rozděleny na celkem 16 sekcí. Ke každé sekci přísluší kancelářské prostory. Úkolem studie denního osvětlení bylo posoudit splnění požadavků ČSN 73 0580-1 s ČSN 73 0580-4.

Technologický areál Tachlovice
Bytový dům, Uničov
Při revitalizaci třípatrového bytového domu mají být z jihozápadu přistaveny lodžie, čímž dojde ke snížení úrovně denního osvětlení v obytných místnostech bytů. Výpočet prokázal, že i po výstavbě lodžií budou splněny požadavky na denní osvětlení dle ČSN 73 0580-2. Bytový dům, Uničov