Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Osvětlení, oslunění, zastínění

Areál LUX interiér, Hlušovice

Rekonstrukce výrobní haly. V rámci konzultací byly navrženy rozměry a poloha oken tak, aby byly požadavky na denní osvětlení splněny pouze fasádními okny bez použití světlíků. Na závěr byla vypracována studie pro hygienickou stanici.

Areál LUX interiér, Hlušovice
Tiskárna, Beroun

Rekonstrukce stávající haly tiskárny. Po rekonstrukci budou v hale jinak rozmístěna pracoviště. Hygienická stanice vyžadovala prokázání splnění požadavků na denní osvětlení pracovních míst.

Tiskárna, Beroun
Střední škola Michael, Praha

V rámci rekonstrukce jednoho z pavilónů školy je plánována přestavba stávajícího bytu školníka na výukové prostory. Celkem mají vzniknout 3 odborné pracovny. Studie denního osvětlení prokázala splnění požadavků ČSN 73 0580-3.

Střední škola Michael, Praha
Technologický areál Tachlovice

V areálu se nachází 3 technologické haly, které jsou určeny k pronájmu. Všechny haly jsou rozděleny na celkem 16 sekcí. Ke každé sekci přísluší kancelářské prostory. Úkolem studie denního osvětlení bylo posoudit splnění požadavků ČSN 73 0580-1 s ČSN 73 0580-4.

Technologický areál Tachlovice
Bytový dům, Uničov
Při revitalizaci třípatrového bytového domu mají být z jihozápadu přistaveny lodžie, čímž dojde ke snížení úrovně denního osvětlení v obytných místnostech bytů. Výpočet prokázal, že i po výstavbě lodžií budou splněny požadavky na denní osvětlení dle ČSN 73 0580-2. Bytový dům, Uničov
Bytový dům, Praha Bulovka
Při rekonstrukci bude bytový dům navýšen o jedno podlaží. Námi vypracovaná studie řešila zastínění okolních objektů a pozemků a splnění požadavků Vyhlášky 26/1999 Sb. OTTP pro Prahu. Bytový dům, Praha Bulovka
Bytový Komplex Plzeň
Komplex se skládá se 4 samostatných bytových domů. Každý dům je jedinečný co do tvaru půdorysu, tak také výšky. Vzhledem ke stísněné situaci si domy vzájemně stíní. Při konzultační činnosti byly upraveny dispozice bytů a fasády domů tak, aby bylo 100% bytů vyhovujících. Součástí studie bylo také posouzení vlivu na oslunění a denní osvětlení objektů okolní zástavby. Bytový Komplex Plzeň
Výrobní hala, Žebrák

Vestavba kanceláří do výrobní haly. Vestavba je situována uvnitř dispozice haly. Pro osvětlení pracovních míst se využívá denního osvětlení procházející do interiéru přes výrobní část haly. Intenzita tohoto osvětlení byla nedostatečná a proto byly navrženy střešní světlíky.

Výrobní hala, Žebrák
Rodinný dům, Praha 10 - Štěrboholy

Rodinný dům plánovaný v hustější okolní zástavbě na atypickém pozemku trojúhelníkového tvaru. Ve studii oslunění byl řešen vliv novostavby na okolní rodinné domy.

Rodinný dům, Praha 10 - Štěrboholy

Rodinný dům, Praha Zbraslav

Při rekonstrukci rodinného domu jsou rozšířeny jeho vnější rozměry, čímž může dojít ke zhoršení oslunění sousedního pozemku a na něm stojícím domě. Studie oslunění prokázala, že po rekonstrukci domu nebude zhoršeno oslunění pozemku a domu pod požadavky ČSN 73 4301.

Rodinný dům, Praha Zbraslav

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů