Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Osvětlení, oslunění, zastínění

METRONOM BUSINESS CENTRUM, Praha 5 - Stodůlky
Plánované administrativní centrum o 3 objektech. Zpracovali jsme studii denního osvětlení pobytových místností, akustickou studii pro stacionární zdroje a vyvolanou dopravu, rozptylovou studii, ve které se hodnotily imisní příspěvky v lokalitě a průkaz energetické náročnosti budov. metronom
AFI Karlín – OFFICE CENTER, Praha
Dynamická simulace a CFD analýza novostavby administrativní budovy za účelem hodnocení požadavků BREEAM v kapitolách Ene 1, Ene 5, Hea 10 a Hea 7. Dále byla dynamická simulace využita při optimalizaci obvodového pláště, stínění a výběru zdroje tepla. Další částí byla hluková studie pro hluk ze stacionárních zdrojů. certifikace BREEAM pro AFI Karlin
Administrativní budova, IQ Park, Ostrava
Administrativní budova o 3 částech s 10 a 13 nadzemními podlažími a spojovacím krčkem. Námi vypracované studie přinesly 6 bodů z 9 možných pro certifikaci BREEAM. Jednalo se o studie pro Hea 7, Hea 10, Hea 13, Pol 8 a Ene 5. Více v článku BREEAM a LEED certifikace z hlediska udržitelného rozvoje. iq park ostrava
Administrativní budova RIVER GARDEN WEST, Praha 8
Zpracovali jsme studii přirozeného větrání dle BREEAM - HEA 7 Potential for Natural Ventilation, studii denního osvětlení dle české legislativy a dle BREEAM - HEA 1 Daylighting a PENB dle české legislativy. K PENB jsme dále vydali dokument, který porovnával PENB s požadavky BREEAM - ENE 1 Energy Efficiency. ruver garden west
Obytný soubor Štěrboholy, Praha
V obytném souboru se nachází několik zděných domů. Pro eliminaci přehřívání byla v kritických místnostech posouzena letní tepelná stabilita a byly navrženy stínicí prvky. Současně byla zpracována studie oslunění a denního osvětlení. obytný soubor Štěrboholy
Výrobní hala, Světlá ve Slezku

Posuzovali jsme denní osvětlení a navrhli umělé osvětlení ve stávající výrobní hale s administrativními prostory. Osvětlení jsme posuzovali v kancelářích a dále v brusírně, třídírně a expedici. Protože se jedná o stávající objekt, bylo v nevyhovujících prostorech navrženo sdružené osvětlení.

Výrobní hala, Světlá ve Slezku
Víceúčelová hala, Bystřice nad Pernštejnem

Projektovaná víceúčelová hala s kancelářskými a výrobními prostory. Hala bude realizována v návaznosti na stávající výrobní halu. Denní osvětlení jsme posuzovali v kancelářích, výrobní hale a skladovací hale.

Víceúčelová hala, Bystřice nad Pernštejnem
Přístavba skladu, Bystřice pod Hostýnem

V centru Bystřice pod Hostýnem byla plánovaná dostavba skladu do dvorní části jednoho z domů. Ve studii jsme posuzovali vliv projektované přístavby na okolní pozemky a domy z hlediska oslunění a denního osvětlení. Studie prokázala vyhovující stav po výstavbě haly.

Přístavba skladu, Bystřice pod Hostýnem
Domov pro seniory, Bouzov

Nástavba a přístavba stávajícího domova pro seniory v obci Bouzov. V rámci rekonstrukce byly postaveny obytné, administrativní a obchodní části. Ve studii byly posouzeny na denní osvětlení vybrané pobytové a obytné místnosti.

Domov pro seniory, Bouzov
Základní škola Velké Popovice
Úkolem studie bylo posouzení denního osvětlení ve vybraných učebnách projektované nástavby budovy základní školy ve Velkých Popovicích. Nástavba navýšila stávající dvoupodlažní budovu školy o jedno podlaží. V učebnách je využito kombinovaného denního osvětlení (boční i horní). Základní škola Velké Popovice

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů