Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Osvětlení, oslunění, zastínění

Výrobní hala, Světlá ve Slezku

Posuzovali jsme denní osvětlení a navrhli umělé osvětlení ve stávající výrobní hale s administrativními prostory. Osvětlení jsme posuzovali v kancelářích a dále v brusírně, třídírně a expedici. Protože se jedná o stávající objekt, bylo v nevyhovujících prostorech navrženo sdružené osvětlení.

Výrobní hala, Světlá ve Slezku
Víceúčelová hala, Bystřice nad Pernštejnem

Projektovaná víceúčelová hala s kancelářskými a výrobními prostory. Hala bude realizována v návaznosti na stávající výrobní halu. Denní osvětlení jsme posuzovali v kancelářích, výrobní hale a skladovací hale.

Víceúčelová hala, Bystřice nad Pernštejnem
Přístavba skladu, Bystřice pod Hostýnem

V centru Bystřice pod Hostýnem byla plánovaná dostavba skladu do dvorní části jednoho z domů. Ve studii jsme posuzovali vliv projektované přístavby na okolní pozemky a domy z hlediska oslunění a denního osvětlení. Studie prokázala vyhovující stav po výstavbě haly.

Přístavba skladu, Bystřice pod Hostýnem
Domov pro seniory, Bouzov

Nástavba a přístavba stávajícího domova pro seniory v obci Bouzov. V rámci rekonstrukce byly postaveny obytné, administrativní a obchodní části. Ve studii byly posouzeny na denní osvětlení vybrané pobytové a obytné místnosti.

Domov pro seniory, Bouzov
Základní škola Velké Popovice
Úkolem studie bylo posouzení denního osvětlení ve vybraných učebnách projektované nástavby budovy základní školy ve Velkých Popovicích. Nástavba navýšila stávající dvoupodlažní budovu školy o jedno podlaží. V učebnách je využito kombinovaného denního osvětlení (boční i horní). Základní škola Velké Popovice
Nástavba BD v historické části Prahy
Doplněním stávajícího čtyřpodlažního bytového domu v historické části města do výšky okolní zástavby bude zastavěna rohová proluka a dojde ke stínění sousedních objektů. Návrh je koncipován v souladu s okolní zástavbou a zachovává její půdorysný rozsah a výškovou úroveň a nedojde tak k překročení požadavků Vyhlášky 26/1999 Sb. Nástavba BD v historické části Prahy
Chatova oblast u Rezidence Olešná
Novostavba bytového domu o třech nadzemních podlažích bude stínit stávající pozemky zahrádkářské kolonie s rekreačními chatkami. Novostavba se nachází na vyvýšenině se svahem klesajícím ke stíněným pozemkům a chatkám na nich. Vzhledem k neexistující legislativě na tento typ objektů (chatky) bylo provedeno orientační posouzení požadavků dle ČSN 73 0580-1 (na pozemek a byt). Chatova oblast u Rezidence Olešná
Bytový dům Praha – Střížkov
Vlivem přestavby stávající trafostanice na třípodlažní rodinný dům dojde k zastínění bytů čtyřpodlažního panelového domu. Činitel denního osvětlení ve svislé rovině zasklení dle přílohy B v ČSN 73 0580-1 pro kritické místnosti je po realizaci přestavby vyhovující a přestavbu lze realizovat. Bytový dům Praha – Střížkov
Bytový dům v ulici Denisova, Olomouc
V rámci rekonstrukce domu bude upravována plochá střecha nad kanceláří a ordinací v 1. NP v atriu bytového domu v historické části Olomouce. Úkolem posudku bylo navrhnout vyhovující velikosti střešních otvorů, aby byly splněny požadavky norem ČSN 73 0580-1 a ČSN 36 0020. Výpočtem bylo zjištěno, že při navržených střešních oknech jsou splněny podmínky pro sdružené osvětlení. Bytový dům v ulici Denisova, Olomouc
Rodinný dům, Holásky

Výpočet zastínění parcely a sousedního domu novostavbou rodinného domu. Studie zastínění prokázala vyhovující stav i po výstavbě plánovaného rodinné domu a proto se nemusely provádět žádné projekční úpravy.

Rodinný dům, Holásky

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů