Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Osvětlení, oslunění, zastínění

Rezidenční čtvrť Zahrady Pavlov
Rezidenční čtvrť skládající se z několika stovek rodinných domů a občanské vybavenosti. Čtvrť má být vystavena ze 60 typových objektů, které budou situovány jako samostatně stojící domy, dvojdomy a řadové domy. Ve studii oslunění a denního osvětlení se řešila poloha domů navzájem a vzhledem ke světovým stranám. Rezidenční čtvrť Zahrady Pavlov
Hala IBG, Kralupy nad Vltavou

Novostavba výrobní haly v průmyslové zóně Kralup nad Vltavou. Úkolem studie denního osvětlení bylo posouzení administrativních prostor a volba vhodného zasklení vzhledem k propustnosti slunečního záření a možnosti přehřívání interiéru v letních měsících.

Hala IBG, Kralupy nad Vltavou
Logisticko-průmyslový areál Slaný
Velice rozsáhlý areál se sedmi výrobními halami. Haly mají být využity pro výrobu a skladování (druh činnosti nebyl definován). Každá hala obsahuje administrativní část. V rámci řešení denního osvětlení byly optimalizovány osvětlovací otvory tak, aby bylo možno velkou část areálu využívat univerzálně, tj. možnost změny druhy činnosti v budoucnu. Logisticko-průmyslový areál Slaný
Telefonica O2, Ústí nad Labem

Předmětem studie byla kancelář v rekonstruované administrativní budově. Do půdorysu kanceláře byly vykresleny izofoty, tj. křivky spojující místa se stejným činitelem denní osvětlenosti. Místnost byla podle izofot rozdělena na zóny, kde lze umístit pracovní místa s trvalým pobytem lidí.

Telefonica O2, Ústí nad Labem

Výrobní areál MSSL ADVANCED POLYMERS, Dolní Ředice

Výrobní závod s kancelářskými, skladovacími a výrobními prostory se bude nacházet na okraji obce. Pro účel stavebního povolení jsme zpracovali studii denního osvětlení. V místnostech s nevyhovujícím denním osvětlením byly navrženy úpravy.

Výrobní areál, Dolní Ředice

Polyfunkční komplex CPI City Center, Ústí nad Labem

CPI City Center bude stát v centru Ústí nad Labem mezi ulicemi Prokopa Diviše, Masarykova a Moskevská. Byla vypracována studie denního osvětlení všech administrativních a komerčních ploch.

CPI City Center, Ústí nad Labem
Rekonstrukce obchodního a administrativního centra DELTA

Objekt z 80.let, skládající se ze dvou budov. Posuzovaný objekt B má čtyři nadzemní podlaží. Bylo provedeno tepelnětechnické posouzení stávajících skladeb a detailů a návrh jejich úprav. Pro stavební povolení byla vypracována studie denního osvětlení a akustická studie.

OC Delta Praha

Bytový dům, Brno – Slatina
Novostavba čtyřpatrového bytového domu a garáží. Studie zastínění řešila vliv novostavby na okolních osm rodinných domů. Studie prokázal, že novostavba nezhorší podmínky pod hodnoty požadované dle ČSN 73 4301 Obytné budovy. Bytový dům, Brno – Slatina
Bytový dům, České Budějovice
V proluce je plánována výstavba bytového domu o 4. NP a obytném podkroví. Studie oslunění a denního osvětlení řešila vliv domu na okolní zástavbu. Bytový dům, České Budějovice
Multifunkční objekt, Ostravice
Pětipatrový objekt se zastavěnou plochou takřka 5 500 m2. V prvních dvou nadzemních podlažích jsou situovány administrativní a komerční prostory. Ve 3.NP jsou klasické byty. Ve 4.NP a 5.NP jsou podkrovní byty. Studie řešila zastínění okolní zástavbu a prosluněnost všech bytů v multifunkčním objektu. Z celkového počtu 102 bytů nevyhověly pouze 2. Multifunkční objekt, Ostravice

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů