Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Osvětlení, oslunění, zastínění

Airport Hotel, Tuchoměřice

Architektonická studie hotelu atypických objemových proporcí. Studie oslunění a denního osvětlení řešila vliv výstavby hotelu na okolní zástavu.

Airport Hotel, Tuchoměřice
Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno
Areál Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně. V areálu se plánuje odstranění některých starých pavilonů a výstavba nových objektů ICRC (Mezinárodní centrum klinického výzkumu). Výstavba má probíhat v několika fázích. Posuzovali jsme vliv nově postavených pavilonů na okolní zástavbu z hlediska oslunění a denního osvětlení a denní osvětlení nových pavilonů. Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno
Hotel Národní, Praha 1

Supervize projektové dokumentace z hlediska tepelné techniky zahrnující vytipování kritických detailů a částí stavby, jejich výpočtové posouzení a návrh případných úprav. Dále byla zpracována studie denního osvětlení administrativních částí objektu.

Hotel Národní, Praha 1
Hotel Radlická, Praha 5

V ulici Radlická je plánována výstavba hotelu. Hotel bude postaven mezi stávajícími objekty v proluce a částečně bude zasahovat do vnitrobloku. Posuzovali jsme vliv novostavby hotelu na okolní zástavbu z hlediska oslunění a denního osvětlení.

Hotel Radlická, Praha

Základní škola Jirny, Praha východ

Základní škola má být rekonstruována a případně přistavěno další křídlo. Zpracovali jsme studii denního osvětlení kmenových učeben s návrhem velikosti osvětlovacích otvorů.

Základní škola Jirny
Rezidenční čtvrť Zahrady Pavlov
Rezidenční čtvrť skládající se z několika stovek rodinných domů a občanské vybavenosti. Čtvrť má být vystavena ze 60 typových objektů, které budou situovány jako samostatně stojící domy, dvojdomy a řadové domy. Ve studii oslunění a denního osvětlení se řešila poloha domů navzájem a vzhledem ke světovým stranám. Rezidenční čtvrť Zahrady Pavlov
Hala IBG, Kralupy nad Vltavou

Novostavba výrobní haly v průmyslové zóně Kralup nad Vltavou. Úkolem studie denního osvětlení bylo posouzení administrativních prostor a volba vhodného zasklení vzhledem k propustnosti slunečního záření a možnosti přehřívání interiéru v letních měsících.

Hala IBG, Kralupy nad Vltavou
Logisticko-průmyslový areál Slaný
Velice rozsáhlý areál se sedmi výrobními halami. Haly mají být využity pro výrobu a skladování (druh činnosti nebyl definován). Každá hala obsahuje administrativní část. V rámci řešení denního osvětlení byly optimalizovány osvětlovací otvory tak, aby bylo možno velkou část areálu využívat univerzálně, tj. možnost změny druhy činnosti v budoucnu. Logisticko-průmyslový areál Slaný
Telefonica O2, Ústí nad Labem

Předmětem studie byla kancelář v rekonstruované administrativní budově. Do půdorysu kanceláře byly vykresleny izofoty, tj. křivky spojující místa se stejným činitelem denní osvětlenosti. Místnost byla podle izofot rozdělena na zóny, kde lze umístit pracovní místa s trvalým pobytem lidí.

Telefonica O2, Ústí nad Labem

Výrobní areál MSSL ADVANCED POLYMERS, Dolní Ředice

Výrobní závod s kancelářskými, skladovacími a výrobními prostory se bude nacházet na okraji obce. Pro účel stavebního povolení jsme zpracovali studii denního osvětlení. V místnostech s nevyhovujícím denním osvětlením byly navrženy úpravy.

Výrobní areál, Dolní Ředice