Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Osvětlení, oslunění, zastínění

Pozemek, k.ú. Ládví, Kamenice

ČSN 73 4301 požaduje splnění požadavků na oslunění nejen pro byty a rodinné domy, ale také pro pozemky v okolí budov sloužící k rekreaci obyvatel. Ve studii oslunění se řešil vliv novostavby sousedního rodinného domu na oslunění pozemků.

Pozemek, k.ú. Ládví, Kamenice
Areál třídícího centra, Chrášťany u Prahy

Studie denního osvětlení pracovních míst u hlavní třídicí linky. Pracovní místa jsou umístěná v buňce uvnitř haly a pro splnění požadavků na denní osvětlení bylo třeba navrhnout střešní světlíky na buňce.

Areál třídícího centra, Chrášťany

Hotel Černý kůň, Kutná Hora

Hustá zástavba v historickém centru. Dvorní přístavba hotelu je plánována na původních historických základech. Výškově je zachována stávající úroveň. Studie oslunění a denního osvětlení řešila vliv přístavby na okolní zástavbu.

Hotel Černý kůň, Kutná Hora
Mateřská škola, Chrást

Rozšíření mateřské školy spočívá ve vybudování herny a ložnice v podkroví objektu. V rámci studie denního osvětlení byl posouzen navrhovaný stav a byl optimalizován počet střešních oken.

Mateřská škola, Chrást
Obchodní centrum Olympia, Teplice

Přístavba obchodního centra. V rámci studie denního osvětlení jsme prověřili všechny pobytové místnosti, tj. místnosti s trvalým pobytem lidí ve smyslu ČSN 73 0580-1. V součtu se jednalo takřka o 20 prodejních místností. Vzhledem k členitosti byl poměrně složitý 3D model centra.

Obchodní centrum Olympia, Teplice

Airport Hotel, Tuchoměřice

Architektonická studie hotelu atypických objemových proporcí. Studie oslunění a denního osvětlení řešila vliv výstavby hotelu na okolní zástavu.

Airport Hotel, Tuchoměřice
Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno
Areál Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně. V areálu se plánuje odstranění některých starých pavilonů a výstavba nových objektů ICRC (Mezinárodní centrum klinického výzkumu). Výstavba má probíhat v několika fázích. Posuzovali jsme vliv nově postavených pavilonů na okolní zástavbu z hlediska oslunění a denního osvětlení a denní osvětlení nových pavilonů. Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno
Hotel Národní, Praha 1

Supervize projektové dokumentace z hlediska tepelné techniky zahrnující vytipování kritických detailů a částí stavby, jejich výpočtové posouzení a návrh případných úprav. Dále byla zpracována studie denního osvětlení administrativních částí objektu.

Hotel Národní, Praha 1
Hotel Radlická, Praha 5

V ulici Radlická je plánována výstavba hotelu. Hotel bude postaven mezi stávajícími objekty v proluce a částečně bude zasahovat do vnitrobloku. Posuzovali jsme vliv novostavby hotelu na okolní zástavbu z hlediska oslunění a denního osvětlení.

Hotel Radlická, Praha

Základní škola Jirny, Praha východ

Základní škola má být rekonstruována a případně přistavěno další křídlo. Zpracovali jsme studii denního osvětlení kmenových učeben s návrhem velikosti osvětlovacích otvorů.

Základní škola Jirny

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů