Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Osvětlení, oslunění, zastínění

Bytový dům, Praha Bulovka
Při rekonstrukci bude bytový dům navýšen o jedno podlaží. Námi vypracovaná studie řešila zastínění okolních objektů a pozemků a splnění požadavků Vyhlášky 26/1999 Sb. OTTP pro Prahu. Bytový dům, Praha Bulovka
Bytový Komplex Plzeň
Komplex se skládá se 4 samostatných bytových domů. Každý dům je jedinečný co do tvaru půdorysu, tak také výšky. Vzhledem ke stísněné situaci si domy vzájemně stíní. Při konzultační činnosti byly upraveny dispozice bytů a fasády domů tak, aby bylo 100% bytů vyhovujících. Součástí studie bylo také posouzení vlivu na oslunění a denní osvětlení objektů okolní zástavby. Bytový Komplex Plzeň
Výrobní hala, Žebrák

Vestavba kanceláří do výrobní haly. Vestavba je situována uvnitř dispozice haly. Pro osvětlení pracovních míst se využívá denního osvětlení procházející do interiéru přes výrobní část haly. Intenzita tohoto osvětlení byla nedostatečná a proto byly navrženy střešní světlíky.

Výrobní hala, Žebrák
Rodinný dům, Praha 10 - Štěrboholy

Rodinný dům plánovaný v hustější okolní zástavbě na atypickém pozemku trojúhelníkového tvaru. Ve studii oslunění byl řešen vliv novostavby na okolní rodinné domy.

Rodinný dům, Praha 10 - Štěrboholy

Rodinný dům, Praha Zbraslav

Při rekonstrukci rodinného domu jsou rozšířeny jeho vnější rozměry, čímž může dojít ke zhoršení oslunění sousedního pozemku a na něm stojícím domě. Studie oslunění prokázala, že po rekonstrukci domu nebude zhoršeno oslunění pozemku a domu pod požadavky ČSN 73 4301.

Rodinný dům, Praha Zbraslav

Pozemek, k.ú. Ládví, Kamenice

ČSN 73 4301 požaduje splnění požadavků na oslunění nejen pro byty a rodinné domy, ale také pro pozemky v okolí budov sloužící k rekreaci obyvatel. Ve studii oslunění se řešil vliv novostavby sousedního rodinného domu na oslunění pozemků.

Pozemek, k.ú. Ládví, Kamenice
Areál třídícího centra, Chrášťany u Prahy

Studie denního osvětlení pracovních míst u hlavní třídicí linky. Pracovní místa jsou umístěná v buňce uvnitř haly a pro splnění požadavků na denní osvětlení bylo třeba navrhnout střešní světlíky na buňce.

Areál třídícího centra, Chrášťany

Hotel Černý kůň, Kutná Hora

Hustá zástavba v historickém centru. Dvorní přístavba hotelu je plánována na původních historických základech. Výškově je zachována stávající úroveň. Studie oslunění a denního osvětlení řešila vliv přístavby na okolní zástavbu.

Hotel Černý kůň, Kutná Hora
Mateřská škola, Chrást

Rozšíření mateřské školy spočívá ve vybudování herny a ložnice v podkroví objektu. V rámci studie denního osvětlení byl posouzen navrhovaný stav a byl optimalizován počet střešních oken.

Mateřská škola, Chrást
Obchodní centrum Olympia, Teplice

Přístavba obchodního centra. V rámci studie denního osvětlení jsme prověřili všechny pobytové místnosti, tj. místnosti s trvalým pobytem lidí ve smyslu ČSN 73 0580-1. V součtu se jednalo takřka o 20 prodejních místností. Vzhledem k členitosti byl poměrně složitý 3D model centra.

Obchodní centrum Olympia, Teplice