Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Osvětlení, oslunění, zastínění

Přestavba samoobsluhy, Cvrčovice
Studie oslunění a denního osvětlení bytů přistavovaných na objekt samoobsluhy včetně zaměření situace okolní zástavby. Přestavba samoobsluhy, Cvrčovice
Rekonstrukce přednáškového sálů, Purkyňův ústav Praha

V rámci komplexního projektu rekonstrukce přednáškového sálu jsme vypracovali část zabývající se denním a umělým osvětlením. Při rekonstrukci byla zachována původní okna, která byla navíc doplněna ochrannou fólií částečně odrážející sluneční záření.

Rekonstrukce přednáškového sálů

Obytný soubor na Vackově
Studie oslunění třinácti pětipatrových obytných domů. Některé domy mají osově nebo středově obrácenou dispozici. Ve studii se řešila vzájemná poloha a natočení jednotlivých domů tak, aby bylo co nejvíce bytů vyhovujících. Obytný soubor na Vackově
Bytový a komerční komplex Jesenice
Předmětem posouzení byl komplex s bytovými a komerčními jednotkami. Pro posouzení oslunění a denního osvětlení byly použity výpočtové programy s grafickými výstupy. U komerčních ploch byly doporučeny možnosti využití v závislosti na úrovni denního osvětlení. Bytový a komerční komplex Jesenice
Bytový dům s kancelářemi a obchody, Praha 4 Nusle
V domě byly vybrány kritické byty a místnosti pro posouzení oslunění a denního osvětlení. Při nevyhovujícím stavu byly navrženy úpravy, např. zmenšení vyložení balkónů. Kanceláře a komerční plochy byly posouzeny z hlediska denního osvětlení. bytový dům, Praha Nusle
Golf Apartmány, Velká Lomnica
Komplex sedmi půdorysně větších objektů o 4.NP a třinácti půdorysně menších objektů o 6.NP. Při konzultacích se řešilo natočení objektů ke světovým stranám a vzájemný odstup tak, aby bylo docíleno co největšího počtů bytů dle požadavků STN 73 4301. Golf Apartmány Velká Lomnica