Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Půdní vestavba v historickém domě, ul. Týnská, Praha 1
Kontrola provedení půdní vestavby. Kontrola byla provedena termovizní kamerou a Blower-Door testem. Bylo nalezeno velké množství netěsností, které významně ovlivňují energetickou náročnost vestavby. termovizní snímek u střešního okna

 

Rodinný dům, Jičín
Měření vzduchotěsnosti Blower-Door test dřevostavby DEKHOME. V objektu jsou tři samostatné bytové jednotky, každá bytová jednotka byla měřena samostatně a všechny s rezervou splnily doporučení pro objekty s přirozeným větráním. blower door test v RD

 

Rodinný dům, Babice u Prahy
Měření vzduchotěsnosti Blower-Door test nízkoenergetického zděného rodinného domu. Vzduchotěsnící vrstva ve stropě tvořena fólií lehkého typu. Naměřená hodnota výměny vzduchu při 50 pascalech vyhovuje doporučení tepelnětechnické normy pro objekty se zpětným získáváním tepla. pohled na dům od jihu

 

Rekreační objekt, Naděje 79

Zpracovali jsme energetický štítek pro navrhovanou výstavbu rekreačního objektu – roubené chalupy v Jizerských horách, která architektonicky ladí s okolím. Chalupa má dvě nadzemní podlaží (přízemí a podkroví). Objekt je nepravidelného tvaru „plus“ o rozměrech cca 13,65 x 10,227 m.

rekreační objekt naděje
Rekreační areál Obří Sud - Javorník

Navrhovaná výstavba rekreačního a sportovního zařízení na Javorníku se skládá z více objektů. Ve spodní části areálu jsou provozní objekt, pokladna, bufet, lanová dráha, dětský vlek a bobová dráha. V horní části jsou stanice lanové dráhy s bufetovým okénkem. Na vrcholu je Obří sud (restaurace s ubytovnou) u kterého jsme vypracovali tepelnětechnické výpočty, včetně posouzení tepelné stability a průkaz energetické náročnosti budovy.

obří sud na Javorníku
Ubytovací zařízení, Jaroslavice u Znojma

Rekonstrukce objektů z 19. století. Komplex se skládá ze dvou budov tzv. 'Zámeček' a 'Konírna'. V objektu je navrženo využití energií z obnovitelných  zdrojů – k vytápění je navržen kotel na spalování biomasy, pokoje hostů budou větrány pomocí VZT jednotek s rekuperací, pro ohřev teplé vody je na objektu navrženo 45 m2 solárních kolektorů. Zpracovali jsme průkaz energetické náročnosti budovy.

ubytovací zařízení jaroslavice
Základní škola na ul. Kuncově, Praha 13

Budova byla postavena v roce 1983 a je prakticky v původním stavu z období výstavby. Nosná konstrukce pavilonů je navržena ze systému „paneloskeletové konstrukce pro objekty ZŠ VVÚ SZP. Na objetk jsme zpracovali PENB.

zš kuncova, praha
MŠ ÚSMĚV, ul. Herčíkova, Praha 13

Budova byla postavena na přelomu 80. a 90. le a je v původním stavu. Objekt byl posouzen v stávajícím stave z hlediska energetické hospodárnosti. V důsledku nevyhovujícího stavu z hlediska celkové energetické náročnosti objektu byla navrhnuta opatření, která posunula objekt do energetické třídy splňující minimální požadavek na rekonstruovanou budovu (horní hranice energetické třídy C).

mateřská škola úsměv
Bytový dům, ul. Olivova, Říčany

PENB pro bytový dům postavený počátkem 70. let minulého století v typizované soustavě T 06B. Okna v bytech byla přibližně z jedné třetiny vyměněna za nová plastová s izolačním dvojsklem. Ostatní otvorové výplně jsou původní. Střecha je plochá dvouplášťová v roce 2003 byla zateplena 50 mm EPS.

panelák na ul. Olivové v Říčanech
Zimní stadion Beroun, Na Ostrově 816, Beroun

Energetickým auditem byly navrženy úpravy obálky budovy ale také změna koncepce technologie chlazení. Smyslem tohoto koncepčního energeticky úsporného opatření je využití nízkopotenciálního tepelného zdroje, tedy vodu ochlazující kondenzátor, a zpětně toto teplo využít pomocí tepelného čerpadla například na temperování sněžné jámy nebo pro předehřev teplé vody v zásobnících, popř. i jiných provozů.

audit na zimní stadion v Berouně

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů