Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Nástavba rodinného domu, Praha 5

Nástavbou a přístavbou rodinného domu dojde k zastínění jednoho z okolních rodinných domů. Studie zastínění prokázala, že i po realizaci nástavby a přístavby nebudou dotčeny požadavky Vyhlášky 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích v Praze.

Nástavba rodinného domu, Praha 5
Areál LUX interiér, Hlušovice

Rekonstrukce výrobní haly. V rámci konzultací byly navrženy rozměry a poloha oken tak, aby byly požadavky na denní osvětlení splněny pouze fasádními okny bez použití světlíků. Na závěr byla vypracována studie pro hygienickou stanici.

Areál LUX interiér, Hlušovice
Tiskárna, Beroun

Rekonstrukce stávající haly tiskárny. Po rekonstrukci budou v hale jinak rozmístěna pracoviště. Hygienická stanice vyžadovala prokázání splnění požadavků na denní osvětlení pracovních míst.

Tiskárna, Beroun
Střední škola Michael, Praha

V rámci rekonstrukce jednoho z pavilónů školy je plánována přestavba stávajícího bytu školníka na výukové prostory. Celkem mají vzniknout 3 odborné pracovny. Studie denního osvětlení prokázala splnění požadavků ČSN 73 0580-3.

Střední škola Michael, Praha
Technologický areál Tachlovice

V areálu se nachází 3 technologické haly, které jsou určeny k pronájmu. Všechny haly jsou rozděleny na celkem 16 sekcí. Ke každé sekci přísluší kancelářské prostory. Úkolem studie denního osvětlení bylo posoudit splnění požadavků ČSN 73 0580-1 s ČSN 73 0580-4.

Technologický areál Tachlovice
Bytový dům, Uničov
Při revitalizaci třípatrového bytového domu mají být z jihozápadu přistaveny lodžie, čímž dojde ke snížení úrovně denního osvětlení v obytných místnostech bytů. Výpočet prokázal, že i po výstavbě lodžií budou splněny požadavky na denní osvětlení dle ČSN 73 0580-2. Bytový dům, Uničov
Bytový dům, Praha Bulovka
Při rekonstrukci bude bytový dům navýšen o jedno podlaží. Námi vypracovaná studie řešila zastínění okolních objektů a pozemků a splnění požadavků Vyhlášky 26/1999 Sb. OTTP pro Prahu. Bytový dům, Praha Bulovka
Bytový Komplex Plzeň
Komplex se skládá se 4 samostatných bytových domů. Každý dům je jedinečný co do tvaru půdorysu, tak také výšky. Vzhledem ke stísněné situaci si domy vzájemně stíní. Při konzultační činnosti byly upraveny dispozice bytů a fasády domů tak, aby bylo 100% bytů vyhovujících. Součástí studie bylo také posouzení vlivu na oslunění a denní osvětlení objektů okolní zástavby. Bytový Komplex Plzeň
Střecha vstupní části Aquaparku Čestlice

Stavba aquaparku byla zahájena v roce 2002. Koncem roku 2003 byly stavební práce pozastaveny a střecha zůstala nedokončena. Do objektu vstupní haly bylo navrženo vložené patro. V těchto prostorech je situováno dvoupodlažní fitness centrum a spawellness (lázně, koupelny, masáž, solarium atd.). Z důvodu změněného provozu podlaží a vnitřních okrajových podmínek pod střechou bylo třeba navrhnout novou skladbu střechy.

Střecha vstupní části Aquaparku Čestlice
Dům s pečovatelskou službou, Liberec
Hluková studie posuzující hluk z dopravy pro novostavbu domu s pečovatelskou službou. U fasád směrem do komunikace (jižní a východní) bylo problematické dodržení hygienického limitu a proto byl proveden návrh zvukové izolace oken v obytných místnostech a doporučení pro zajištění hygienické výměny vzduchu. řešení hluku z dopravy na dům s pečovatelskou službou