Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Mezilaboratorní porovnávací měření hluku ze silniční dopravy
Účast na mezilaboratorní porovnávací zkoušce měření hluku ze silniční dopravy, která se uskutečnila na silnici I/2 u obcí Vyžlovka a Žďánice. měření hluku z dopravy
Mezilaboratorní porovnávací měření hluku z hudební produkce
Účast na mezilaboratorní porovnávací zkoušce měření hluku z hudební produkce, která se uskutečnila na střelnici v Dobříši u Prahy. měření hluku z hudební produkce
Dřevostavba pasivního RD, Jablonec nad Nisou
Termovizní měření jako kontrola kvality provedení konstrukcí. Při meěření nebyly nalezeny žádné anomáli na obvodových stěnách. Místa s nižšími povrchovými teplotami byla nalezena v napojení obvodové stěny a šikmé střechy a v napojení šikmé střechy a vodorovného stropu. pohled na dům
Panelový bytový dům, ul. Rumburských hrdinů, Nový Bor
Termovizní měření panelového bytového domu z exteriéru. Úkolem měření bylo nalézt případné rozdíly mezi jednotlivými panely v obvodovém plášti. Při vyhodnocování nebyly mezi panely nalezeny významné rozdíly v tepolotním poli. pohled na dům
Obytný soubor Palouček II, Beroun
Ve dvou bytech v obyném souboru Palouček v Berouně byla měřena teplota a relativní vlhkost vzduchu. Naměřené hodnoty byly vyneseny do grafu a porovnány s hodnotami používanými při návrhu obvodových konstrukcí. Bylo provedeno hodnocení naměřených parametrů vnitřního vzduchu. Dále bylo provedeno termovizní měření interiéru a exteriéru bytového dmou.  pohled na dům

 

Bytové domy v ul. Pod Krocínkou, Praha 9
Bytové domy byly postaveny v roce 2004. Obyvatelé bytů si stěžovali na zvýšenou vlhkost. Za účelem zjištění vlhkostního provozu v bytech bylo provedeno sledování parametrů vnitřního prostředí - relativní vlhkosti a teploty vzduchu. Do vybraného bytu byly na dobu cca 2 týdnů osazeny digitální vlhkoměry. V dalším bytě bylo provedeno termovizní měření pro nalezení případných tepelných mostů. průběh teploty a relativní vlhkosti vzduchu v bytě
Byt v novostavbě bytového domu, Praha Bohnice
Termovizní měření z interiéru bytu pro odhalení příčin vlhkostních poruch. Současně jsme provedli modelování ve výpočetním programu a vyhodnocení dle parametrů platné legislativy. kout v bytě
Panelový bytový dům, ul. Brožíkova, Hradec Králové
Vypracovali jsme energetickou studii a provedli snímání nezateplené fasády termovizní kamerou. Měření mimo jiné ukázalo, že mezi lodžiovými nosníky a obvodovými stěnami je použita poměrně kvalitní tepelná izolace a že při zateplování není třeba lodžiové nosníky obalovat tepelnou izolací. pohled na lodžii

 

Řadový rodinný dům, ul. Podhorská, Praha 5
Majitelé zvažují zateplení domu. Diagnostika fasády termovizní kamerou ukázala tepelné mosty v místech stropních věnců, na nadokenních překladech, na připojovacích a funkčních spárách oken. Vzhledem k tomu, že se doposud v interiéru nevyskytly žádné vlhkostní problémy, je zateplení opodstatněné především z energetických důvodů. fasáda domu
Pivovarský dvůr, Dolní Břežany
Novostavba administrativní budovy. Cílem termovizního měření bylo zdokumentovat provedenou stavbu a zhodnotit kvalitu provedených prací. Teplotní pole fasád s omítkou a kamenným obkladem bylo v ploše homogenní, což poukazuje na souvislou vrstvu tepelné izolace. pohled na fasádu