Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Hotel Černý kůň, Kutná Hora

Hustá zástavba v historickém centru. Dvorní přístavba hotelu je plánována na původních historických základech. Výškově je zachována stávající úroveň. Studie oslunění a denního osvětlení řešila vliv přístavby na okolní zástavbu.

Hotel Černý kůň, Kutná Hora
Mateřská škola, Chrást

Rozšíření mateřské školy spočívá ve vybudování herny a ložnice v podkroví objektu. V rámci studie denního osvětlení byl posouzen navrhovaný stav a byl optimalizován počet střešních oken.

Mateřská škola, Chrást
Obchodní centrum Olympia, Teplice

Přístavba obchodního centra. V rámci studie denního osvětlení jsme prověřili všechny pobytové místnosti, tj. místnosti s trvalým pobytem lidí ve smyslu ČSN 73 0580-1. V součtu se jednalo takřka o 20 prodejních místností. Vzhledem k členitosti byl poměrně složitý 3D model centra.

Obchodní centrum Olympia, Teplice

Airport Hotel, Tuchoměřice

Architektonická studie hotelu atypických objemových proporcí. Studie oslunění a denního osvětlení řešila vliv výstavby hotelu na okolní zástavu.

Airport Hotel, Tuchoměřice
Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno
Areál Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně. V areálu se plánuje odstranění některých starých pavilonů a výstavba nových objektů ICRC (Mezinárodní centrum klinického výzkumu). Výstavba má probíhat v několika fázích. Posuzovali jsme vliv nově postavených pavilonů na okolní zástavbu z hlediska oslunění a denního osvětlení a denní osvětlení nových pavilonů. Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno
Hotel Národní, Praha 1

Supervize projektové dokumentace z hlediska tepelné techniky zahrnující vytipování kritických detailů a částí stavby, jejich výpočtové posouzení a návrh případných úprav. Dále byla zpracována studie denního osvětlení administrativních částí objektu.

Hotel Národní, Praha 1
Hotel Radlická, Praha 5

V ulici Radlická je plánována výstavba hotelu. Hotel bude postaven mezi stávajícími objekty v proluce a částečně bude zasahovat do vnitrobloku. Posuzovali jsme vliv novostavby hotelu na okolní zástavbu z hlediska oslunění a denního osvětlení.

Hotel Radlická, Praha

Základní škola Jirny, Praha východ

Základní škola má být rekonstruována a případně přistavěno další křídlo. Zpracovali jsme studii denního osvětlení kmenových učeben s návrhem velikosti osvětlovacích otvorů.

Základní škola Jirny
Rezidenční čtvrť Zahrady Pavlov
Rezidenční čtvrť skládající se z několika stovek rodinných domů a občanské vybavenosti. Čtvrť má být vystavena ze 60 typových objektů, které budou situovány jako samostatně stojící domy, dvojdomy a řadové domy. Ve studii oslunění a denního osvětlení se řešila poloha domů navzájem a vzhledem ke světovým stranám. Rezidenční čtvrť Zahrady Pavlov
Hala IBG, Kralupy nad Vltavou

Novostavba výrobní haly v průmyslové zóně Kralup nad Vltavou. Úkolem studie denního osvětlení bylo posouzení administrativních prostor a volba vhodného zasklení vzhledem k propustnosti slunečního záření a možnosti přehřívání interiéru v letních měsících.

Hala IBG, Kralupy nad Vltavou

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů