Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Akustika a hluk

Bytový dům, ul. Na Malovance, Praha 5
V bytovém domě byla provedena výměna výtahu. Pro účely kolaudace bylo pracovníky Zkušební laboratoře ATELIER DEK provedeno měření hluku výtahu v chráněném prostoru bytu v přízemí (nejblíže ke strojovně výtahu). Měření prokázalo splnění všech požadovaných limitů. měření hluku po výměně výtahu
Kavárna, ul. Mářakova, Praha 6
Bytový dům, v jehož 1.NP měla rekonstrukcí několika nevyužívaných místností vzniknout kavárna s denním provozem (do 22.00 hod). Prostor plánované kavárny přímo sousedí s obytnými místnostmi bytů v 1.PP a 2.NP. V rámci průzkumu jsme provedli měření zvukové izolace stropních konstrukcí navrhli jsme akustická opatření. zvuková izolace stropu
Sportovní hala TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí
Sportovní hala slouží pro zápasy a trénink oddílu házené a pro další sportovní akce. Měřením byly zjištěny doby dozvuku výrazně vyšší, než jaké jsou požadovány normou pro sportovní haly. V návaznosti na měření doby dozvuku byla vypracována studie prostorové akustiky, ve které byla navržena opatření pro snížení doby dozvuku. měření doby dozvuku v hale
Bytový dům, ul. Linhartova, Praha 5
Novostavba bytového domu. Dle ČSN EN ISO 140-7 Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část  7: Měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí v budovách jsme provedli měření kročejové neprůzvučnosti 4 stropních konstrukcí. Protože měření prokázalo překročení limitních hodnot, navrhli jsem opatření pro zlepšení situace. protokol z měření kročejové neprůzvučnosti
Dům s pečovatelskou službou, Liberec
Hluková studie posuzující hluk z dopravy pro novostavbu domu s pečovatelskou službou. U fasád směrem do komunikace (jižní a východní) bylo problematické dodržení hygienického limitu a proto byl proveden návrh zvukové izolace oken v obytných místnostech a doporučení pro zajištění hygienické výměny vzduchu. řešení hluku z dopravy na dům s pečovatelskou službou
Hotel The Augustine, Praha
Luxusní Hotel The Augustine se nachází poblíž Malostranského náměstí v Praze v komplexu budov bývalého kláštera. Před předáním stavby do provozu zde byla provedena měření prověřující zvukovou izolaci mezi místnostmi a šíření hluku do chráněných prostorů v interiéru. měření hluku v Hotelu The Augustine
Kachní farma, Smilkov-Kouty
Návrh úprav pro snížení přenosu hluku z provozu kachní farmy. Hluk způsobují čtyři ventilátory umístěné na jižní fasádě a jeden na severní fasádě. Po provedení opatření jsme zajistili měření hluku pro prokázání dodržení hygienického limitu v okolních chráněných venkovních prostorech staveb. situace s kachní farmou jako zdrojem hluku
Nástavba bytového domu, Odolena Voda
Byly provedeny 3 zkoušky zvukové izolace – vzduchová neprůzvučnost mezi ložnicemi ve dvou mezonetových bytech, přenos kročejového zvuku horizontálně mezi stejnými místnostmi a kročejová neprůzvučnost mezi ložnicí a obývacím pokojem. Výsledky měření vzduchové neprůzvučnosti byly na hranici požadavků ČSN 73 0532. Kročejová neprůzvučnost byla splněna s rezervou. interiér bytu se všesměrovým zdrojem hluku
Mezilaboratorní porovnávací měření hluku ze silniční dopravy
Účast na mezilaboratorní porovnávací zkoušce měření hluku ze silniční dopravy, která se uskutečnila na silnici I/2 u obcí Vyžlovka a Žďánice. měření hluku z dopravy
Mezilaboratorní porovnávací měření hluku z hudební produkce
Účast na mezilaboratorní porovnávací zkoušce měření hluku z hudební produkce, která se uskutečnila na střelnici v Dobříši u Prahy. měření hluku z hudební produkce