Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Dům pro seniory Lukáš, ul. Trávníčkova, Praha 5

Objekt byl postaven v roce 1983 v konstrukční soustavě VVU ETA. V 90. letech byl rekonstruován. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2006, kdy bylo přistavěno 3. podlaží a objekt byl zateplen a byla vyměněna okna. V energetickém auditu se řešila zejména instalace solárních kolektorů pro ohřev teplé vody.

dům pro seniory Lukáš

Bytový dům, ul. Olivova, Říčany

Devítipodlažní bytový dům postavený počátkem 70. let minulého století v typizované soustavě T 06B. V energetické studii byla navržena opatření, na základě kterých mohou projektanti už v počáteční fázi optimalizovat projekt z hlediska energetické náročnosti. Dokument také zhodnotil ekonomickou stránku navržených doporučení.

bytový dům na ul. Olivové

Bytový dům, Na Krocínce, Praha 9

Komplex tří čtyřpodlažních bytových domů, postavených dle stejného projektu. Předmětem energetické studie byl jeden typický objekt, který byl realizován v 70. letech zděnou technologií. Ve studii byla navržena opatření, která zlepšila tepelněizolační standard konstrukcí objektu.

energetická studie bytového domu na krocínce

Central Park, Praha - Žižkov

Koncepce řešení a prováděcí projektová dokumentace izolačního souvrství šikmých vegetačních střech prstence apartmánových bytů obytného souboru. Provádění izolací jsme autorsky dozorovali a kontrolovali vakuovými zkouškami.

Centrál park Žižkov

Fasádní systémy DEKMETAL
Spolupráce se sesterskou firmou DEKMETAL při vývoji fasádních systémů. Podrobné tepelnětechnické posouzení jak dílčích částí tak také celých systémů. fasádní systém Dekmetal
Víceúčelový sportovní areál Motol, Praha
Supervize projektu z hlediska tepelné techniky zahrnující vytipování kritických detailů a částí stavby, jejich výpočtové posouzení a návrh případných úprav. sportovní areál Motol
Střešní okna SOLARA
Spolupráce při vývoji střešních oken z hlediska tepelné techniky a energetiky. Prováděli jsme potřebné tepelnětechnické výpočty, včetně posouzení 2D detailů. střešní okno Solara
Vysočanská brána, Praha
Plánovaná novostavba obchodního centra v Praze Vysočanech. Prováděli jsme tepelnětechnické posouzení vnější stěny se zavěšenou fasádou s nosným kovovým roštem. Vysočanská brána
Hotel Hybernská Praha
Hotel v Hybernské ulici v Praze. Pro projekční firmu jsme provedli tepelnětechnické posouzení detailu mezistřešního žlabu. V posudku byla posouzena nejnižší vnitřní povrchová teplota v interiéru v okolí detailu, vlhkostní bilance detailu a hmotnostní vlhkost dřevěných prvků v detailu. Hotel Hybernská - 2D detail
Areál firmy Regulus, Praha 4 - Komořany
V areálu se bude vyskytovat zkušební místnost pro testování topných zařízení. Navrhovali jsme skladby konstrukcí ohraničujících zkušební místnost. Teplotní rozdíly mezi místností a okolními prostory se mohou pohybovat od 0 do 37 °C. Pro tepelnou izolaci byly zvoleny tepelněizolační panely s jádrem z PUR a opláštěním z ocelových plechů. testování topných zařízení - stěna

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů