Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Bytový dům, ul. U Hranic, Praha 10
Bytový dům prakticky v původním stavu z období výstavby z roku 1993. Termovizním měřením bylo zjištěno velké množství tepelných mostů, což je důsledek nekvalitní realizace. Současně jsme vypracovali energetickou studie a na základě těchto dvou dokumentů doporučili vhodná opatření k realizaci. pohled na dům
Bytový dům, Pardubice-Dubové Návrší
Novostavba bytového domu. Termovizním měřením byla provedena kontrola správnosti provedení zateplovacího systému. pohled na fasádu domu
Půdní vestavba v bytovém domě, ul. Bílkova, Praha 1
Z důvodů přehřívání bytu v letním období bylo provedeno termovizní měření v interiéru pro odhalení teplotních anomálií a správný návrh klimatizace. pohled na strop OP
Bytové domy, ul. Moskevská a Mánesova, Havířov
Kontrola provedení vnějšího zateplovacího systému na pěti panelových bytových domech. Kontrola byla provedena termovizní kamerou. Dále bylo ve vybraných bytech s vlhkostními problémy (růst plísní, povrchová kondenzace) provedeno termovizní měření oken a navazujících konstrukcí. termogram fasády domu
Nízkoenergetický dům, Čerčany
Nosnou konstrukci domu tvoří betonové dutionové bloky vyplněné betonovou zálivkou. Z exteriéru je na stěnách ETICS s tepelnou izolací z desek minerální vaty tl. 400 mm. Střecha je plochá s tepelnou izolací mezi vazníky. Výsledná hodnota n50=0,7 1/h, což se blíží hodnotě doporučené pro pasivní domy. Byly nalezeny netěsnosti u francouzských oken. pohled na měřený dům

 

Pasivní rodinný dům, Solopisky u Černošic
Dokonalá vzduchotěsnost je jednou z významných vlastnsotí pasivních rodinných domů. Majitel si velkou část domu prováděl sám a kvalita byla na takové úrovni, že byly bez problémů splněny doporučené hodnoty ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Součástí měření bylo také bezkontaktní snímání obalových konstrukcí termovizní kamerou. termogram připojovací spáry okna

 

Vestavba bytu v podkroví historického domu, ul. Rejskova, Praha 2
Kontrola provedení vzduchotěsnicích vrstev zařízením Blower-Door test. Měření proběhlo 2x. Pro první měření nebylo docíleno dostatečné těsnosti. Pro hledání netěsností byla použita termovizní kamera. koupelna s lehkými obalovými konstrukcemi

 

Půdní vestavba v historickém domě, ul. Týnská, Praha 1
Kontrola provedení půdní vestavby. Kontrola byla provedena termovizní kamerou a Blower-Door testem. Bylo nalezeno velké množství netěsností, které významně ovlivňují energetickou náročnost vestavby. termovizní snímek u střešního okna

 

Rodinný dům, Jičín
Měření vzduchotěsnosti Blower-Door test dřevostavby DEKHOME. V objektu jsou tři samostatné bytové jednotky, každá bytová jednotka byla měřena samostatně a všechny s rezervou splnily doporučení pro objekty s přirozeným větráním. blower door test v RD

 

Rodinný dům, Babice u Prahy
Měření vzduchotěsnosti Blower-Door test nízkoenergetického zděného rodinného domu. Vzduchotěsnící vrstva ve stropě tvořena fólií lehkého typu. Naměřená hodnota výměny vzduchu při 50 pascalech vyhovuje doporučení tepelnětechnické normy pro objekty se zpětným získáváním tepla. pohled na dům od jihu