Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Hotel The Augustine, Praha
Luxusní Hotel The Augustine se nachází poblíž Malostranského náměstí v Praze v komplexu budov bývalého kláštera. Před předáním stavby do provozu zde byla provedena měření prověřující zvukovou izolaci mezi místnostmi a šíření hluku do chráněných prostorů v interiéru. měření hluku v Hotelu The Augustine
Rodinný dům, Praha 5
Rodinný dvojdům se šikmou střechou. Termovizní měření jsme provedli za účelem nalezení tepelných mostů a doporučení tloušťky tepelné izolace.   čelní fasáda domu 
Kachní farma, Smilkov-Kouty
Návrh úprav pro snížení přenosu hluku z provozu kachní farmy. Hluk způsobují čtyři ventilátory umístěné na jižní fasádě a jeden na severní fasádě. Po provedení opatření jsme zajistili měření hluku pro prokázání dodržení hygienického limitu v okolních chráněných venkovních prostorech staveb. situace s kachní farmou jako zdrojem hluku
Nástavba bytového domu, Odolena Voda
Byly provedeny 3 zkoušky zvukové izolace – vzduchová neprůzvučnost mezi ložnicemi ve dvou mezonetových bytech, přenos kročejového zvuku horizontálně mezi stejnými místnostmi a kročejová neprůzvučnost mezi ložnicí a obývacím pokojem. Výsledky měření vzduchové neprůzvučnosti byly na hranici požadavků ČSN 73 0532. Kročejová neprůzvučnost byla splněna s rezervou. interiér bytu se všesměrovým zdrojem hluku
Mezilaboratorní porovnávací měření hluku ze silniční dopravy
Účast na mezilaboratorní porovnávací zkoušce měření hluku ze silniční dopravy, která se uskutečnila na silnici I/2 u obcí Vyžlovka a Žďánice. měření hluku z dopravy
Mezilaboratorní porovnávací měření hluku z hudební produkce
Účast na mezilaboratorní porovnávací zkoušce měření hluku z hudební produkce, která se uskutečnila na střelnici v Dobříši u Prahy. měření hluku z hudební produkce
Dřevostavba pasivního RD, Jablonec nad Nisou
Termovizní měření jako kontrola kvality provedení konstrukcí. Při meěření nebyly nalezeny žádné anomáli na obvodových stěnách. Místa s nižšími povrchovými teplotami byla nalezena v napojení obvodové stěny a šikmé střechy a v napojení šikmé střechy a vodorovného stropu. pohled na dům
Panelový bytový dům, ul. Rumburských hrdinů, Nový Bor
Termovizní měření panelového bytového domu z exteriéru. Úkolem měření bylo nalézt případné rozdíly mezi jednotlivými panely v obvodovém plášti. Při vyhodnocování nebyly mezi panely nalezeny významné rozdíly v tepolotním poli. pohled na dům
Obytný soubor Palouček II, Beroun
Ve dvou bytech v obyném souboru Palouček v Berouně byla měřena teplota a relativní vlhkost vzduchu. Naměřené hodnoty byly vyneseny do grafu a porovnány s hodnotami používanými při návrhu obvodových konstrukcí. Bylo provedeno hodnocení naměřených parametrů vnitřního vzduchu. Dále bylo provedeno termovizní měření interiéru a exteriéru bytového dmou.  pohled na dům

 

Bytové domy v ul. Pod Krocínkou, Praha 9
Bytové domy byly postaveny v roce 2004. Obyvatelé bytů si stěžovali na zvýšenou vlhkost. Za účelem zjištění vlhkostního provozu v bytech bylo provedeno sledování parametrů vnitřního prostředí - relativní vlhkosti a teploty vzduchu. Do vybraného bytu byly na dobu cca 2 týdnů osazeny digitální vlhkoměry. V dalším bytě bylo provedeno termovizní měření pro nalezení případných tepelných mostů. průběh teploty a relativní vlhkosti vzduchu v bytě